Lab for lusa

Nofima og Havbruksstasjonen i Tromsø har bygget opp ny avdeling for lakselusforsøk. Dette vil være et viktig bidrag for å få bukt med problemene med lakselus i oppdrettsnæringen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Mikalsen
Heidi Mikalsen

Senior prosjektutvikler
Tlf.: +47 924 61 122
heidi.mikalsen@nofima.no

Avdelingen er en egen hall med kar hvor forskerne har full kontroll på alle relevante miljøfaktorer som vann, temperatur, saltinnhold, oksygen og fôr. Og alt vann renses før det slippes ut igjen – slik at lakselus ikke overføres til omgivelsene.

– Vi har etablert avdelingen for å møte næringens behov for forskning som kan bidra til å fjerne luseproblemet. Vi har hatt stor pågang fra kommersielle aktører som ønsker å undersøke og dokumentere hvor effektive midler mot lakselus er, sier seniorrådgiver Heidi Mikalsen i Nofima.

Ved den nye avdelingen kan man kjøre forsøk både på laks med lus eller direkte på lus.

– En smittemodell mot lakselus er en standardisert metode der fisk smittes under kontrollerte forhold. Vi har tatt utgangspunkt i erfaringene fra smittemodellene vi har utviklet for sykdommer som IPN, ILA og vintersår. Her kan næringen og forskere under helt kontrollerte forhold blant annet prøve ut forskjellige legemidler og fôrtyper for å se hvor godt de virker, sier Mikalsen.

Egen lusestamme

For å ha full kontroll med forsøkene bruker man en egen lusestamme som man tidligere har fått fra Havforskningsinstituttet i Bergen.

– Denne lusa egner seg godt til kontrollerte smitteforsøk da den ikke har vært i kontakt med noen testprodukter tidligere. Vi kjenner hele bakgrunnen til lusa, sier Mikalsen.

Potensielle kunder er hovedsaklig legemiddelfirmaer, vaksineprodusenter og fôrprodusenter i inn- og utland.

Nofima gjennomfører også forsøk med lakselus ved Forskningsstasjonen på Averøy i Møre og Romsdal.

 Fiskehelse  

Relatert innhold