Åpnet bygg for blågrønt samarbeid

14. april åpnet statssekretær Hans Kristian Amundsen fra Fiskeri- og kystdepartementet tilbygget som virkeliggjør visjonen om at grønn og blå forskning i Nofima skal være ett. Med tilbygget har Nofima Marin og Nofima Mat på Ås flyttet sammen.

Amundsen beskrev åpningen som en viktig milepæl for Nofimas fusjonsarbeid og for blågrønn forskning. – Vi har store forventninger til Nofima og synergier i det blågrønne forskningssamarbeidet, sa Amundsen.

Finn Bergesen jr. er styreleder både for Nofima og for samlokaliseringen mellom Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Campus Ås. Han beskriver denne samlokaliseringen som første trinn i det nye Campus Ås, og den har stor symbolsk betydning for både Nofima og Ås.

Gjester under åpningen var folk fra departement, næringsaktører, forskningsaktører, lokale samarbeidspartnere, byggentreprenører og Ås kommune. De bidro alle til at det ble en verdig åpning av nytt bygg, men først og fremst starten på et tettere samarbeid.

Vi avslutter med et passende dikt av Jon Heen som ble lest under åpningen:

Saman

Det må vere
betre
å forstå ting saman
enn aleine

Eg kan ikkje
forstå
anna

Relatert innhold