Prosesslaboratoriet

Prosesslaboratoriet er en utstyrspark for bioteknologiske bedrifter som har behov for å prøve ut prosesser i stor skala.

Bioteknologi kan bli en av de viktigste vekstsektorene i Norge. Prosesslaboratoriet er derfor etablert for å bidra til nyskaping innen marin bioteknologi.

Prosesser i større skala

Den grunnleggende, forskningsbaserte delen i utvikling av marin bioteknologisk industri foregår i liten skala på laboratoriebenken.

I overgangen fra laboratoriet til industri trenger bedriftene å prøve ut prosessene sine i større skala. Prosesslaboratoriets utstyr gjør dette mulig.

Interesserte bedrifter, forskningsinstitutter og universitetsmiljøer kan låne utstyr etter avtale.

Nyskaping og innovasjon

I dag blir noen få marine organismer utnyttet i tradisjonelt fiskeri og i oppdrett, både som mat, fôrmiddel og som råstoff til produksjon av biokjemikalier.

Med utviklingen innen biomedisin, bioteknologisk industri og oppdrett er det muligheter for verdiøkning både i marine organismer som utnyttes i dag, og i de som fortsatt ikke er utnyttet.

Prosesslaben er etablert for å posisjonere Tromsø som etableringssted for ny bioteknologisk industri, og for å tilrettelegge for knoppskyting fra bioteknologimiljøene ved Universitetet i Tromsø, Nofima og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Samarbeidspartnere

Prosesslab er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Marin bioteknologiprogrammet i Tromsø (MABIT), bioteknologibedrifter i regionen og Nofima.

Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og MABIT har bidratt med finansiell støtte til etableringen, i tillegg til Biotec Pharamacon, ProBio Nutraceuticals, Trofi og Nofima.

Relatert innhold