Forskningsstasjon Sunndalsøra

Stasjonen er et landbasert anlegg med ferskvann og sjøvann.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Per S. Brunsvik
Per S. Brunsvik

Innovasjonskoordinator
Tlf.: +47 415 22 948
per.brunsvik@nofima.no

Stasjonen ble bygget i 1971. 26 steder i Norge ble først vurdert med hensyn til vannkilder og arealer. Stasjonen ble kalt "Forskningsstasjon for Fisk". På samme tid ble de første 100 tonn norsk oppdrettslaks produsert i sjø. Hovedaktiviteten var avl og fôringsforsøk. En betydelig produksjon av smolt og rogn finansierte driften av stasjonen.

Hovedaktivitet

Produksjonen av fisk og rogn ble gradvis trappet ned. Hovedaktiviteten i dag er forskning innen områdene:

 • Ernæring, fôr og fôring
 • Avl og genetikk
 • Nye arter
 • Kvalitet
 • Forebyggende helsearbeid
 • Produksjonsteknologi og miljø

Over 1000 kar

Forsøksfasilitetene ble opprinnelig bygd for å holde avlsfamilier av laksefisk og til fôringsforsøk. I dag finnes mer enn 1000 kar og 600 klekkeinkubatorer tilpasset ulike forskningsoppdrag i ulike utforminger og størrelser. Størrelsene varierer fra klekkeinkubatorer på 0,2 meter (diameter) til stamfiskbasseng på 11,0 meter (diameter). Til marin fisk er det eget klimarom og avdeling for fôrdyrking.

På forsøksstasjonen i dag finnes laks, regnbueørret og torsk.

Vannkilder:

 • Sjøvann fra 40 meters dyp brukes etter filtrering og UV-desinfeksjon
 • Tre grunnvannsbrønner (ferskvann) med stabil temperatur og kvalitet
 • Kjølevann fra kraftstasjon
 • Turbinvann fra kraftstasjon
 • Elvevann med filtrering og UV-desinfeksjon

Forsøkshall

I 1998 ble en forsøkshall med et gulvareal på 1300 m2 bygget. I hallen kan det gjøres forsøk med fem ulike vanntemperaturer. Et overvåkingssystem kan registrere ulike parametere kontinuerlig. I alt finnes seks ulike forsøkshaller på Sunndalsøra. I 2010 åpnet Nofima senter for resirkulering i akvakultur. Les om det under lenke til høyre.

Kontor og møterom

Forsøksstasjonen har dessuten 25 kontorer, møterom og kantine. Stasjonen på Sunndalsøra har rundt 45 ansatte.

Relatert innhold