Storsatsing på marin bioteknologi

Om lag 250 millioner kroner skal investeres i Biopark Tromsø for å utvikle og produsere nye bioteknologiske produkter. Nofimas bioprosesshall blir nå utvidet og samlokalisert med Bioparken.

– Dette er en viktig videreutvikling av vår eksisterende prosesshall, sier kommunikasjonsdirektør i Nofima, Stein-Gunnar Bondevik.

– For det første gjør RDA-midlene oss i stand til å modernisere utstyrsparken og komplettere det vi har fra før. For det andre gir dette en mulighet for å kjøre oppskalerte, nær-fullskalaprosesser, noe som er mangelvare praktisk talt i hele Norge. Og for det tredje blir vi nå plassert midt i smørøyet sammen med en rekke spennende bedrifter som trenger vår kompetanse. Derfor er dette et kjempeløft for Nofima og hele forskningsmiljøet innenfor bioprosessering, sier han.

Utstrakt samarbeid

RDA Troms har bevilget 22 millioner kroner til Nofima, som skal inn i konseptet med et prosesslaboratorium for pilotproduksjon og oppskalering av bioteknologiske prosesser.

I tillegg til Nofima skal også N3 Pharma AS og Calanus AS etablere seg i industriparken.

I de senere årene har det foregått et utvidet forskningssamarbeid innen bioteknologi mellom næringslivet, myndigheter og FoU-miljøet. Nå gir samarbeidet effekt. Resultatet kan bli 50-70 nye arbeidsplasser i den nye industriparken, som er på hele 7000 m2.

Biopark Tromsø vil eies av SIVA Industrianlegg AS, og vil bli etablert i lokaler tidligere bygd for Troms Reker AS i Kaldfjord.

Les pressemelding fra SIVA via lenken til høyre.

Relatert innhold