Ser mot nord

Et nytt forskningsprosjekt skal utvikle et helt nytt, alternativt forvaltningsregime for ansvarlige fiskerier i EU.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Det omfattende EU-prosjektet har fått navnet EcoFishMan og startet opp 1. mars. Programmet har en økonomisk ramme på rundt 30 millioner kroner.

Flere fagmiljøer fra hele Europa deltar i prosjektet. Forsker-teamet er bredt sammensatt og består av eksperter på alt fra biologi, kvoter, teknologi, økonomi, sosiologi og juss og kommer fra forskningsinstitutter på Norge, Island, Færøyene, Danmark, Storbritannia, Spania, Portugal og Italia.

De tre neste årene skal forskerne snu hver stein i EUs fiskeripolitikk. De skal vurdere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, alternative måter å gjøre ting på, sammenligne resultater og utforme forslag til et alternativt forvaltningsregime.

Forskerne har valgt ut fire forskjellige case-studier til prosjektet. Forskerne skal undersøke torskefisket på Island, trålfiske etter skalldyr utenfor Portugal, trålfiske i Nordsjøen og trålfisket etter ulike arter i Middelhavet.

– Faglig sett er dette et av de mest utfordrende prosjektene vi kunne få. Det er sammensatt, stort og vanskelig, men også veldig viktig for oppdragsgiveren vår, EU-kommisjonen, sier seniorforsker Petter Olsen i Nofima.

Nofima

Nofimas viktigste oppgave blir å gå gjennom data fra dagens EU-fiskerier. Ut fra datamaterialet skal forskerne prøve å beskrive virkningene av EUs fiskeripolitikk, hva som skjer med bestandene, behovet for fiskeristøtte, økonomisk utvikling i flåten og hva som skjer med industrien.

Datagrunnlaget og analysene skal brukes til å konstruere et nytt forvaltningsregime, en oppgave som Universitetet i Tromsø har fått hovedansvar for.

Deretter skal forskere ved Nofima teste det nye forvaltningsregimet ved å koble det sammen med data fra EU-fiskeriene. Målet er å finne ut hvordan verden ville ha sett ut – dersom man hadde tatt i bruk det nye forvaltningsregimet i EU for ti år siden.

Prosjektet ledes av forskningsinstituttet  Matís OHF på Island.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold