Kunnskapshopp på hjertesykdom hos laks

Vi har nå langt bedre kunnskap om sykdommen CMS (kardiomyopatisyndrom) enn før. I en fagartikkel i Norsk fiskeoppdrett har forskere i Nofima sammen med et bredt miljø av forskning og oppdrettsnæring, oppsummert kunnskapen de har ervervet gjennom prosjektsamarbeid.

Forskerne har klart å karakterisere viruset som forårsaker sykdommen.

Men en viktig del av prosjektet er også å forstå hva som skjer i fisken når den blir syk, og hva som skjer mellom fisken og viruset. Dette har vært Nofimas ansvar.

Presis diagnose

Gjennom en smittemodell som forskerne utviklet, fant de hvilke immunresponser som mest sannsynlig gir fisken beskyttelse når den blir syk av CMS.

– Vi har også funnet sykdomsmarkører som kan brukes til å avgjøre hvilken fase av sykdommen fisken er i, sier Sven Martin Jørgensen, som er forsker i prosjektet. Det er nyttig å vite for at man kan sette inn riktige tiltak, og dette verktøyet kan også brukes til å overvåke fiskens helsetilstand i oppdrettsanlegg.

– Når man nå forstår mekanismene som setter i gang når fisken blir syk, kan vi i større grad forutsi hvordan mulige mottiltak mot CMS vil virke, sier Jørgensen.

Prosjektet er et brukerstyrt industriprosjekt finansiert av FHF og Norges forskningsråd, og det ledes av Marine Harvest Norway.

Les hele fagartikkelen i Norsk fiskeoppdrett under lenken til høyre.

 Fiskehelse  

Relatert innhold