Ny middagsrett: reker

Nå utvikles nye og spennende oppskrifter for norske forbrukere, med reker som hovedingrediens. Reker som hovedrett og særlig til middag er en helt ny måte å anvende reker på. Nofima har i samarbeid med næringen og dyktige kokker utviklet oppskrifter som er testet hos utvalgte forbrukere.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Heide
Morten Heide

Forsker
Tlf.: +47 908 49 530
morten.heide@nofima.no

Ferske reker med skall er det som norske forbrukere forbinder med reker, og forbruket har vært klart størst om sommeren. Pillede reker fra norske fabrikker har i liten grad vært brukt. På oppdrag fra FHF har Nofima sammen med norsk rekeindustri utviklet nye måter å anvende ferdigpillede reker på. Parallelt har industrien selv utviklet nye og spennende rekeprodukter som anvendes i de ulike oppskriftene prosjektet har utviklet.

Rekeindustrien er veldig engasjert

Prosjektleder Morten Heide i Nofima berømmer industrien for den entusiasmen og velviljen de har vist i prosjektet. Rekeindustrien selv har lenge ønsket å utvikle nye måter å bruke reker på for det norske markedet. Dette prosjektet har derfor vært helt i tråd med det.

– Måten vi jobber med produktutvikling i prosjektet er også ny, med tett dialog mot industri og kokkefaglig miljø. Videre er ikke fokuset bare på å utvikle produktet reke, men også hvordan rekene på best mulig måte kan brukes i ulike retter og anvendes av forbrukerne, forteller Heide.

I samarbeid med næringa har Nofima engasjert tre kokker fra forskjellige matmiljø, som alle representerer ulik kompetanse innenfor norsk mat- og restaurantbransje. I dialog med rekenæringen utviklet kokkene 33 ulike kalde og varme retter basert på ferdigpillede reker. Et ekspertpanel har så valgt ut 26 forskjellige retter som forbrukere har fått testet.

Mange med på smakstest

Testene har foregått i Nofimas lokaler i Tromsø og Stavanger. Til sammen 400 personer i aldersgruppen 18 til 65 har deltatt. Over 2000 enkeltporsjoner har vært tilberedt og servert, med Nofima som praktisk tilrettelegger.

– Et veldig bra prosjekt med interessante resultater for næringen, mener Heide. Gjennomføringen og deltagelsen fra forbrukerne i undersøkelsen var avgjørende for det gode forskningsmessige resultatet.

– Interessant er det også at hele 17 av de 26 rettene som ble testet presterte godt i smakstesten, sier forskeren.

Nå skal deltagere i TasteNet Tromsø (Nofima sitt forbrukerpanel for hjemmetesting, se under) prøve ut noen av rettene hjemme for å se hvordan de oppleves når forbrukeren selv tilbereder dem

Nå finner du tre forskjellige rekeprodukter med oppskrifter til hverdags- og festmat i en kjøledisk i dagligvarebutikken din.

 Markedsforskning  

Relatert innhold