Mer bevisste – tryggere mat

Siden i fjor høst har fjorten representanter fra matindustrien tatt et videreutdanningskurs på masternivå i mattrygghet og hygiene. Utvidet og oppdatert kunnskap har økt bevisstheten hos deltakerne.

Hygiene og mattrygghet

Videreutdanningskurset Hygiene og mattrygghet arrangeres av Universitetet for miljø og biovitenskap og Nofima. Kurset gir 10 poeng studiekompetanse og kan være en del av en erfaringsbasert master i industriell matproduksjon. Deltakerne samles til tre samlinger i Nofimas lokaler på Ås. Alle samlingene går over tre dager.

– Gjennom kurset har jeg blitt mer bevisst på hva jeg skal se etter, hvor jeg kan hente informasjon og fått mer kunnskap om de ulike standardiseringssystemene ISO22000 og BRC Global Standard of Food Safety, forteller Olaug Myklebust Olsen, kvalitetsleder hos Felleskjøpet Rogaland Agder.

Fokuserte dypdykk gir størst nytteverdi
Kurset er delt i tre; forelesninger, gruppearbeid og prosjektoppgaver.

– For meg er det prosjektoppgaven som gir størst praktisk nytte, for denne er direkte koblet mot jobben min som kvalitetsleder i Millba. Arbeidet med oppgaven gjør at jeg tar noen dypdykk jeg ellers ikke hadde tatt meg tid til, og Millba vil sette i gang konkrete tiltak som følge av min deltakelse på kurset, sier Siri Evensen.

Rune Paulsen, produksjonssjef hos Seagarden, Tor Richard Mathisen, laboriatorieleder ved Tine Harstad og Olaug Myklebust Olsen deler oppfatningen om at den største praktiske nytteverdien er koblet til å bruke jobben som modell i prosjektoppgavene. Videre påpeker de at det å jobbe i grupper, og å høre om og sette seg inn i de andre deltakernes utfordringer og erfaringer er veldig lærerikt.

– Det er en klar fordel med den store bredden som vi deltakerne representerer, for det er nyttig å se på hvilke utfordringer som finnes innen de forskjellige sektorene. Dessuten har jeg fått mange nyttige tips og oppdatert fagkunnskapen min gjennom forelesningene, sier Tor Richard Mathisen.

Stor bredde i forelesningene
Dyktige forelesere fra ulike miljøer er et viktig element, og en kjepphest i utviklingen av kurset. Både industrien, forskningsmiljøene og myndighetene er representert.

Elisabeth Fjærvoll Olsen hos UMB er hovedansvarlig for kurset, og forteller at UMB, Nofima og Tine har samarbeidet om å utvikle kurset. Tine har stått for utviklingskostnadene, og har i etterkant åpnet kurset for hele matindustrien.

– Målet med kurset er at kursdeltakerne skal utvikle kunnskap, forståelse og holdninger i forhold til produksjon av trygg mat i hele verdikjeden generelt og egen virksomhet spesielt. Nå håper vi enda flere får øynene opp for mulighetene dette kurset gir, slik at vi kan starte opp et nytt kull til høsten, avslutter Elisabeth Fjærvoll Olsen.

Relatert innhold