Koriander som omega-3 katalysator i fisk?

Nå skal forskere på Ås undersøke i hvilken grad fiskens kapasitet til å omdanne fettsyrer fra planter til marint omega-3 kan stimuleres. I forsøket skal regnbueørret spise plantebasert fôr helt fritt for marine ingredienser.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Aquaculture Protein Centre (APC)

Aquaculture Protein Centre (APC) ble opprettet av Forskningsrådet i 2002 som et av Norges første Sentre for fremragende forskning (SFF).

APC består av forskere fra Nofima, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). UMB er vertsinstitusjon.

Jobber bredt med å utvikle proteinrike alternativer (som planter, encelleproteiner og krill) til fiskemel i fôret til laks og annen fisk.

For å gjøre planter bedre egnet til fiskefôr, har APC jobbet mye med å eliminere eller redusere antinæringsstoffer i planteråvarer.

Det er rapsolje dyrket i Saskatchewan i Canada som blir brukt i forsøket. Doktorgradsstudenten Kyla Randall vil finne ut om produksjonen av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA i regnbueørret forsterkes ved en kombinasjon av rapsolje og korianderolje. Hennes mål er å gjøre fôrproduksjon uavhengig av fiskeolje.

Koriander som katalysator

Korianderolje tilsettes fôret som katalysator for omdannelsen til lengre omega-3 fettsyrer. Denne oljen inneholder petroselensk syre (18:1n-12), og er en fettsyre som i mus er kjent for å redusere nivået av omega-6 fettsyren ARA. Det er sannsynlig at det også kan stimulere omega-3 produksjonen i fisken.

Hvorfor plantebasert fôr?

Når det brukes mindre fiskeolje i fiskefôret, vil innholdet av marint omega-3 gå ned.

– Likevel velger vi av ressurshensyn å erstatte en del av fiskeoljen med planteoljer, fordi fiskeolje er en svært begrenset ressurs. Med dette forsøket forsøker vi å kompensere for at fisken spiser mindre marint omega-3, med å tilsette bioaktive komponenter tilstede i korianderolje sammen med planteoljen raps. Slik vil vi stimulere fisken til å selv omdanne fettsyren linolensyre til de marine fettsyrene EPA og DHA, sier Bente Ruyter fra Nofima, som er biveileder for Kyla Randall.

Forsøkene gjøres ved Aquaculture Protein Centre (APC) på Ås i samarbeid med Nofima.

Celleforsøk

Forsøksfôret inneholder ingen marine råvarer. Forsøk med slike fôr er så vidt Randall vet svært begrenset, og passer godt til å studere hvor effektivt fiskene kan omdanne plantebaserte korte omega-3 fettsyrer til marint omega-3. Marine fettsyrer er lengre og er essensielle for fisken.

I to uker skal regnbueørret fôres med fôr som inneholder en blanding av rapsolje og antioksidanter, og korianderolje ved 0,5, 1 og 1,5 % innblanding i fôret. Randall skal så isolere leverceller fra regnbueørret og dyrke dem med radiomerkede fettsyrer, for å måle hvor mye EPA/DHA som har blitt dannet fra planteoljen.

Ny råvare i fôr

Høye nivå av ARA forårsaker betennelse i cellene. Hvis lave nivå av den nokså dyre korianderoljen reduserer innholdet av ARA betydelig, kan dette bli en verdifull ingrediens i kommersielt fôr.

Kyla Randall er doktorgradsstudent ved University of Saskatchewan (U of S) i Canada og besøker Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås for doktorgradskurs og fôringsforsøk. Randalls veileder er Dr. Murray Drew fra U of S og hennes biveiledere er Dr. Margareth Øverland fra APC og Bente Ruyter fra Nofima.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold