Kronprins Haakon ble orientert om siste nytt innen forskning om mat og helse, torskeoppdrett og fangstbasert havbruk da han besøkte Nofima. Foto: Audun Iversen/Nofima

Kongelig besøk

Kronprins Haakon ble orientert om siste nytt innen forskning om mat og helse, torskeoppdrett og fangstbasert havbruk da han besøkte Nofima.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Kronprins Haakon ble tatt i mot av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Nofimas konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen som gav en kort orientering om forskningskonsernet.

Deretter fikk kronprinsen møte forskere som fortalte om siste nytt innen sine respektive fagfelt.

Seniorforsker Kjell Midling, som leder Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur, orienterte om det som kan bli fremtidens fiskeri : Å fange vill fisk og skalldyr, frakte dem levende til land og holde dem i merder inntil de skal slaktes.

Forskningssjef Arne Mikal Arnesen orienterte om arbeidet med torskeoppdrett. For å lykkes med oppdrett er det svært viktig at oppdrettstorsken har de riktige egenskapene. Nofima driver Nasjonalt avlsprogram for torsk for å sikre en stadig bedre oppdrettstorsk.

Kostholdet har stor betydning for å møte en av vårt samfunns største utfordringer, nemlig livsstilssykdommer som kreft, hjerte-/ karlidelser, overvekt og type 2-diabetes. Kristine Naterstad, områdedirektør for forskningsområdet Mat og helse, orienterte om arbeidet med å hjelpe industrien med å utvikle mat for bedre helse.

Øydis Ueland, områdedirektør for forskningsområdet Forbruker og sensorikk, fortalte om sensoriske analyser av mat. Sammen med annen kunnskap om forbrukere bidrar dette til å hjelpe næringsmiddelindustrien i arbeidet med å utvikle sunnere produkter som forbrukerne vil ha.

– Det var en stor ære og glede for Nofima å få besøk av kronprins Haakon og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Det var hyggelig å møte en svært interessert og kunnskapsrik kronprins. Og vi føler at vi fikk vist frem både bredde- og spisskompetanse, sier konsernsjef Øyvind Fylling-Jensen i Nofima.

Relatert innhold