Velskapt norsk EU-forskning

”FineFish prosjektet har blitt utført effektivt og med en høy vitenskaplig standard”. Det sier EU om det nylig avsluttede prosjektet FineFish, som dreier seg om misdannelser i fiskeoppdrett. Nofimaforskere på Sunndalsøra hadde ansvaret for den vitenskaplige aktiviteten.

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Bæverfjord
Grete Bæverfjord

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 28 508
grete.baverfjord@nofima.no

Prosjektet ble trukket frem av EU i konkurranse med nær 500 andre EU-prosjekter, i en rapport fra 5. og 6. rammeprogram. Prosjektet var et eksempel på forskning som gir langsiktig økonomisk betydning for europeisk industri.

Målet med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om hvordan man kan forebygge misdannelser i produksjon av yngel og settefisk av torsk, regnbueørret, laks, seabass og seabream. Forskningsprosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom små og mellomstore bedrifter og ulike forskningsmiljø i hele Europa.

FineFish-prosjektet ble unnfanget og drevet fram fra Nofima på Sunndalsøra, med Grete Bæverfjord som prosjektleder. Åtte forskningsinstitutt og ti oppdrettere fra Europa deltok, deriblant Profunda og Bolaks fra Norge. Koordinator var den europeiske oppdretterorganisasjonen FEAP.

 Fiskehelse  

Relatert innhold