Kursdeltakerne var med på mottak av levendefanget torsk. Her overføres fisken fra båten Ballstadøy til merdanlegg.
Kursdeltakerne var med på mottak av levendefanget torsk. Her overføres fisken fra båten Ballstadøy til merdanlegg. Foto: Ragnhild Aven Svalheim/Nofima

Treffsted for ‘levendefiskere’

Nofima har inngått et prosjektsamarbeid med Vesterålen Fiskeripark på Myre, hvor målet er å skape en møteplass der forskere og fiskere møtes for å utvikle konsepter rundt levendelagring. Dette er et nasjonalt prosjekt som det knyttes store forventninger til.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

I 2009 ble Nofima, et av Europas største forskningskonsern innenfor anvendt marin forskning, av Fiskeri- og kystdepartementet tildelt oppdraget med å danne Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur.

Senteret har som oppgave å utvikle forskningsbaserte løsninger på hvordan fiskerinæringen i fremtiden skal kunne fange og holde fisk levende, for på denne måten å øke verdien av råstoffet.

– Fangstbasert akvakultur gjør at vi kan oppnå helt andre priser på våre markeder ved at vi blir i stand til å levere riktig kvalitet til riktig tid, sier Nofima-forsker Kjell Midling, leder for senteret.

Bindeledd

Konseptet med å lagre villfisk levende er imidlertid ikke nytt, og en av de fremste norske kompetanseaktørene innenfor denne teknologien er Vesterålen Fiskeripark.

De har i en årrekke arbeidet med denne problemstillingen i nært samarbeid med næringen, og opparbeidet seg bred kompetanse. Derfor vil Fiskeriparken bli et sentralt bindeledd mellom forskning og næring.

– Vesterålen Fiskeripark har høy kompetanse på fangstbasert akvakultur. I tillegg har de bred innsikt i fiskerinæringen gjennom tett samarbeid med fiskeriene i en årrekke. De har lenge ivret for å etablere et kompetansesenter for fangstbasert akvakultur, og det er derfor svært viktig for Nofima å få på plass et samarbeid så fort som mulig, sier Midling.

Vesterålen Fiskeripark har fått som oppgave å etablere et årlig, nasjonalt fagseminar/workshop hvor forskning og næring skal komme sammen og utveksle erfaringer og kunnskap. I tillegg skal de arrangere kurs i forbindelse med godkjenningsordninger for næringsaktørene.

Stolte

– Vi er stolte over å ha fått dette oppdraget av Nofima. Samtidig er vi trygg på at vi skal klare å møte forventningene på en god måte. Vesterålen Fiskeripark har jobbet lenge med disse konseptene, og vi har mange profesjonelle næringsaktører i vårt område som er godt i gang allerede. Nå gleder vi oss bare til å være med på å spre budskapet til resten av fiskerinæringen. Dette er en utrolig spennende utvikling å være med på, sier Svein-Egil Stavem i Vesterålen Fiskeripark.

Første fagseminar skal avholdes i 2011.

 Fangstbasert akvakultur  

Les mer om:

Relatert innhold