Storsatsing for fremtidens fiskeri

Nofima er partner i et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon. Senteret skal bidra til økt verdiskaping gjennom et mer ansvarlig og selektivt fiske.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen
Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Det er Norges forskningsråd som har utpekt sju nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).  Sentrene skal styrke norsk næringsliv – samtidig som de møter samfunnsutfordringer.

Havforskningsinstituttet er vertsinstitusjon, mens Nofima er FoU-partner i det nye senteret som har fått navnet CRISP– Centre for research-based innovation in sustainable fish capture and pre-processing technology.

– Dette var en utrolig gledelig julegave, og viser med all tydelighet at våre forskere holder et høyt faglig nivå. Valget skjer under tøff konkurranse og de aller strengeste kvalitetskriterier. Jeg vil gratulere Havforskningsinstituttet som vertsinstitusjon, og gleder meg veldig til vi skal jobbe sammen i det nye senteret, sier konsernsjef i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

Hovedmål

Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping. Ny teknologi til bruk ved trål- og snurpenotfiske skal sørge for at bare den fisken som holder bestemte krav blir tatt om bord.

Dermed kan man redusere ulovlig dumping av fisk. Ved å legge til rette for et mer ansvarlig og selektivt fiske oppnår man en bedre forvaltning av fiskeressursene.

– Resultatene av denne satsingen kan føre til en ny epoke for fiskeriene. Ny kunnskap og teknologi vil føre til en mer ansvarlig måte å fiske på i fremtiden. Mer fokus på skånsom fangst og håndtering vil gi bedre kvalitet og større verdi av det vi tar opp av havet, sier direktør for Nofima Marked, Bjørn Eirik Olsen.

 Fangstbasert akvakultur    Næringsøkonomi    Sjømatindustri  

Relatert innhold