Nyhetsbrev nr 2 – Healthy meals and prevention of lifestyle diseases

Prosjektet «Det sunne måltid» er i gang med å studere hvorvidt måltider basert på tradisjonelle norske råvarer har potensial for å forebygge og behandle livsstilssykdommer.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Skånsom prosessering
Brokkoli: Det er gjennomført forsøk som ser på hvilken effekt varmebehandling og kjølelagring har på farge, mikroorganismer og innhold av bioaktive komponenter (polyfenoler).

Laks: Undersøkelser av protein-nedbryting under oppvarming viser fire nedbrytningstopper som kan assosieres med koketap og tap av vannbindingsevne

Double Fresh: Det er utført et lagringsforsøk med et såkalt «double fresh»-måltid bestående av brokkoli, byggris og laks. Måltidet pakkes i modifisert atmosfære og kjølelagres før det varmes opp raskt i mikrobølgeovn og spises. Målet er å vise at holdbarheten kan økes fra 6 til 9 dager.

Modeller for fordøyelse i mage og tynntarm
Det jobbes med å utvikle gode fordøyelsesmodeller på laboratoriet, i første omgang for fordøyelse av lakseolje, og rå og varmebehandlet laks. Stipendiaten som er tilknyttet prosjektet, Kristi Ekrann Aarak, bruker både kommersielle enzymer fra gris og human mage/tarm saft, og det ser ut til at disse virker likt på fordøyelsen av lipider. Dette er spennende forskning og resultatene så langt ser ut til å stemme godt overens med hva man finner i humane studier.

Gjennom nettverket EU Cost Action FA 1005 (Infogest, http://www.cost-infogest.eu/) har forskere i prosjektet knyttet gode internasjonale kontakter innen fagfeltet. Våren 2012 har Ekrann Aarak fått et forskningsopphold ved Institute of Food Research (IFR) i Norwich. Her vil hun sammenlikne modellene som brukes ved Nofima og UMB med en «dynamisk» fordøyelsesmodell utviklet ved IFR. Hun vil utføre fordøyelsesstudier av det sunne måltid (laks, brokkoli, byggris, skummet melk) og også enkeltingredienser.

Forsinket fettfordøyelse kan stimulere metthetssignaler og en pågående studie antyder at plantestoffer i brokkoli kan hemme fordøyelsen av lipider. Som sammenligningsgrunnlag brukes «Orlistat» (en lipasehemmer) som er et medikament mot overvekt.

Tykktarmsmodell
Post.doc Dimitrios Tzimorotas er godt i gang med å utvikle en 3-stegs tykktarmsmodell. En kartlegging av hvordan ikke-fordøyde forbindelser i brokkoli og byggmel påvirker mikroflora er påbegynt. Nytt for prosjektet er at Nofima har anskaffet en pyrosekvenseringsmaskin for rask og pålitelig bakteriesamfunnsanalyse.

Museforsøk for å studere betydningen av måltiders sammensetning på utviklingen av metabolsk syndrom
Det skal gjennomføres et større museforsøk våren 2012. Her vil mus deles inn i grupper som settes på ulike dietter. En målsetning er å undersøke hvorvidt sammensetningen av dietten har betydning for utvikling av overvekt og metabolsk syndrom. Vi vil sammenligne det sunne måltid med et typisk vestlig «usunt» måltid (hamburgermeny), samt et annet «sunt» måltid basert på oksekjøtt. Diettene vil testes ut både ad libitum (de kan spise så mye de vil) og under kalori-restriksjon. Det vil bli utført analyser av organer, vev, blod og avføring. Da en viktig indikasjon på fedmeindusert inflammasjon (betennelse) er økt grad av immunceller i fettvevet, vil det være stort fokus på dette.

Annet
I midten av januar ble det arrangert et seminar «Ny Nordisk Mat» der den nordiske dietten belyses fra et ernæringsperspektiv. Resultatene av arbeidet som starter opp i forbindelse med dette seminaret vil være nyttige også for «Det sunne måltid». Arbeidet ledes av forsker Pernille Baardseth ved Nofima.  http://www.nynordiskmad.org

Om nyhetsbrevet
Prosjektledelsen i «Det sunne måltid» ønsker å holde referansegruppen orientert om fremdriften og oppnådde resultater i prosjektet. Vi tar sikte på å sende ut nyhetsbrev 1-2 ganger i året. Har du spørsmål utover dette, ta kontakt med prosjektleder Bente Kirkhus.

 Mat og helse  

Relatert innhold