Nyhetsbrev nr. 1 – Det sunne måltid

Prosjektet Det sunne måltid har som overordnede mål å studere hvorvidt måltider basert på tradisjonelle norske råvarer har potensial for å forebygge og behandle livsstilssykdommer.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Det nystartede forskningsstyrte prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og vil gå ut 2013.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) og Nofima.

Oppstart

I september 2010 hadde prosjektgruppa en intern kick-off, med representanter fra de tre samarbeidende partene. Da ble planer og ideer i de ulike delprosjektene presentert, og forskerne diskuterte samhandling mellom de ulike delprosjektene.

I desember 2010 inviterte prosjektgruppa norsk matbransje til offisiell kick-off i Stavanger. Rundt 30 personer var til stede. Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi, holdt foredraget ”Sunn mat – sett fra tarmbakterienes ståsted”. Delprosjektlederne la frem planer for de ulike delprosjektene, og bedriftene Findus, Mills og Tine holdt hvert sitt innlegg om hvilke forventninger de har til prosjektet.

Gastronomisk Institutt serverte lunsj som bestod av de samme ingrediensene som forskerne i tiden fremover skal studere nærmere; bygg, brokkoli, laks og magre meieriprodukter.

Forskningsfokus

I prosjektet vil det fokuseres på økningen i overvekt og metabolsk syndrom og hva matindustrien kan gjøre for å snu denne trenden. Forskningsfokuset er på måltidet som helhet og samspillet mellom ulike bestanddeler i et måltid. Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker som skal fokusere på ulike deler av verdikjeden fra råvarekvalitet og prosessering til fordøyelse og cellepåvirkning.

Delprosjekter:

1. Effekter av prosessering

2. In vitro fordøyelse

3. In vitro colon fermentering

4. Effekter på immunsystemet

Målet er at resultater fra prosjektet skal gjøre det mulig for norsk matindustri å:

  • Utvikle produkter, halvfabrikata og middagsmåltider som er satt sammen og prosessert slik at de kan inngå i et kosthold som forebygger metabolsk syndrom samtidig som det smaker godt og ernæringsverdien er bevart (høyt innhold av fiber, antioksidanter/polyfenoler, umettet fett).
  • Snu forbrukernes oppfatning om at industriprosessert mat ikke er like næringsrik som hjemmelaget mat.
  • Fremme bruk av regionale råvarer.

Prosjektteamet

Leder: Bente Kirkhus, Nofima

Delprosjektledere:

Delprosjekt 1 – Effekter av prosessering: Jan Thomas Rosnes, Nofima

Delprosjekt 2 – In vitro fordøyelse: Gerd Vegarud, UMB

Delprosjekt 3 – In vitro colon fermentering: Ida Rud, Nofima

Delprosjekt 4 – Effekter på immunsystemet: Tor Lea, UMB

Delprosjekt 5 – Kommunikasjon og teknologioverføring: Ida Synnøve Grini, Nofima

Om nyhetsbrev

Prosjektledelsen ønsker å holde berørte parter orientert om fremdriften og oppnådde resultater i prosjektet. Vi tar sikte på å sende ut nyhetsbrev ca. hvert halvår. Har du spørsmål utover dette, ta kontakt med prosjektleder Bente Kirkhus.

Relatert innhold