Samme E. coli-bakterie som i 2009

Kilden til E. coli-bakterien som nå har ført til et sannsynlig sykdomsutbrudd på Østlandet er ennå ikke kjent. Men bakterien er den sammen som i 2009 – en atypisk variant av E. coli 0157, og ikke den mest kjente varianten som tidligere ble betegnet ”hamburgerbakterien.”

Kontaktperson
Portrettbilde av Even Heir
Even Heir

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 25 705
even.heir@nofima.no

Foreløpig vet man ikke om det dreier seg om matbåren smitte. Men mat er erfaringsmessig en viktig kilde til denne type infeksjoner, og Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for etterforskning mener mat er den mest aktuelle smittekilden.

Nofima er involvert i flere forskningsprosjekter for å bidra til tryggere matproduksjon og bedre behandling av mat hos forbruker. I denne sammenhengen studerer forskerne E. coli og andre bakterier som danner biofilmer.

Sammen med forskere fra Veterinærinstituttet og  Universitetet i Oslo har Nofimaforskerne etablert Senter for Biofilmforskning. Forskerne studerer hvordan E. coli og andre uønskede mikroorganismene beskytter seg gjennom biofilmvekst, under hvilke forhold de danner biofilm og hvordan man kan unngå biofilmdannelse og bekjempe mikrober i biofilmer. På senteret nettside biofilmforskning.no kan du lese mer om E. coli-bakterien.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold