Nofima styrker sin internasjonale satsning

Nofima og britiske Institute of Food Research har inngått en intensjonsavtale. Hensikten er å samarbeide i utviklingen av forskningsprogram, samt utveksling av felles interesser og fordeler innen matforskning.

Kontaktperson
Portrettbilde av Einar Risvik
Einar Risvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 74 880
einar.risvik@nofima.no

– Dette er starten på en reise sammen der kunnskapsutveksling vil stå sentralt, sier Einar Risvik, forskningsdirektør for forretningsområdet Mat i Nofima.

Mange felles interesseområder
Både Nofima og Institute of Food Research (IFR) retter store forskningsressurser mot helseriktig, smakfull, bærekraftig og trygg mat. Viktige deler i samarbeidet vil være utveksling av informasjon, materiell og mellom forskere og stipendiater, samt gjennomføring av felles seminarer, felles forskningssøknader og –prosjekter som også inkluderer eksterne deltakere.

Sentralt i avtalen er også deltakelsen i nettverket The Food & Health Network, som har over 250 medlemsbedrifter og institutt – fra hele verden. Nettverkets overordnede mål er å gjøre forskningen og dens resultater tilgjengelig for industrien.

– Når avtalen nå er signert begynner vi arbeidet med å utvide samarbeidet med IFR. Forskningssamarbeidet har pågått lenge, nå tar vi inn flere tema, blant annet også innovasjonsaktiviteter og kompetanseoverføring til små og mellomstore bedrifter, avslutter Risvik.

Relatert innhold