Hvor høyt skal vi legge listen?

Omega-3-industrien i Norge bør stille strengere krav til kvalitet for å komme konkurrentene i forkjøpet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Norge er i dag blant verdens ledende produsenter av omega-3-ingredienser. Fra å være et tilskudd frosne nordmenn inntok i måneder med R, er omega-3-fettsyrer nå ingredienser som store deler av verden har et forhold til, og som assosieres med god helse. Mer enn 16.000 vitenskapelige publikasjoner knytter omega-3 til positive helseeffekter, som for hjerte- og karsykdom, betennelser og immunsystem, og dokumentasjonen øker.

Markedet er inne i en eksplosiv utvikling. Bare i Europa forventer man en årlig vekst i markedet for marine omega-3-ingredienser på mer enn 10 %, og det er vel kanskje et av de mer moderate anslagene. I følge Frost & Sullivan betyr det i 2013 en førstehåndsverdi på svimlende 3 milliarder kroner! Og nå har også EU godkjent bruk av ernæringspåstander i markedsføring av næringsmidler som inneholder omega-3. Et marked som kan vise til slike vekstutsikter er svært attraktivt – ikke bare for nordmenn.

Det begynte med en skje for bedre helse, men i dag er omega-3 på full fart inn i en rekke nye produkter. Og bak denne fantastiske utviklingen står en lang rekke dyktige norske produsenter som gjennom flere tiår har bygget opp kompetanse knyttet til hvordan disse reaktive og sunne molekylene skal håndteres og prosesseres. Dette kan vi være stolte av! Men kan vi ved å heve listen enda noen hakk skaffe oss et enda bedre konkurransefortrinn?

Vi snakker selvsagt om kvaliteten på produktet. De sunne omega-3-fettsyrene harskner hvis vi ikke tar godt nok vare på dem. Det er lite som skal til for at harskningen inntreffer. Og verre blir det når omega-3-fettsyrene skal inngå i et samspill med andre ingredienser, bearbeides, puttes i kapsler og næringsmidler og distribueres gjennom mange ledd. I dag finnes det intet internasjonalt regelverk som kan brukes for å stille krav til kvaliteten i forbrukerleddet – det er i prinsippet nesen som avgjør.

Men hva om de positive helseeffektene av omega-3 faktisk også er avhengig av kvaliteten på omega-3-oljen vi inntar? Spørsmål vil bli stilt og regelverk og krav vil komme. På produksjonsleddet er det den frivillige GOED-monografen som stiller de strengeste kravene til omega-3-oljene med hensyn til harskning. Skal vi virkelig la kundene våre ta ansvar for kvaliteten når omega-3-ingrediensene forlater prosessanlegget?  Er det noen som har forutsetninger til å heve kvaliteten helt frem til forbruker så er det norske Omega-3 produsenter! La oss bruke vår felles kunnskap og vårt historiske utgangspunkt til å utvikle spesifikasjoner og krav til norske omega-3-ingredienser som varer herfra og langt inn i croissantene på Champs-Elysées!

Historien kunne endt her som en oppfordring eller en visjon, men vi er i gang! Vi vet at det jobbes fra mange kanter, men vi vet også at det er komplisert. Det er tungt å løfte disse problemstillingene alene. Hva om forskning og næring setter seg et felles mål og jobber sammen om å heve kvaliteten, metodene og standardene? Her er det utfordringer nok til alle.

(Kronikken ble publisert i Fiskeribladet Fiskaren 3. november 2010.)

 Mat og helse  

Relatert innhold