Tid for øko-asiatisk

Nyhetssak
Det er ingenting i veien med vekstambisjonene til Asia Kjøttmat. Neste store satsningsområde er økologiske asiatiske ferdigretter basert på norske råvarer.

Nyhetssak

Det er ingenting i veien med vekstambisjonene til Asia Kjøttmat. Neste store satsningsområde er økologiske asiatiske ferdigretter basert på norske råvarer.

Mye har skjedd siden første gang Tom Chr. Johannessen, matfaglig konsulent og pølsemakermester ved Nofima var i kontakt med bedriften. Han ble koblet inn for å hjelpe til med matfaglige råd, og så raskt at produksjonen kunne gjøres langt mer effektiv med relativt enkle tiltak.

Enklere produksjonsprosess la grunnlaget for vekst
Den gang i 2006 var Asia Kjøttmat en en-kvinnes bedrift, som holdt til i et lite lokale i Drammen. Gründer og innehaver Jarunee Chuphu jobbet nærmest døgnet rundt og likevel var fortjenesten lav.

Nå har bedriften flyttet inn i nye, store produksjonslokaler i Hurum og ser seg om etter flere ansatte.
– Å effektivere produksjonsprosessene var mitt viktigste bidrag i første omgang. Jeg husker godt mitt første besøk. Jeg ble møtt av Jarunee Chuphu, som brukte store deler av dagen med å stykke halve griser for så å bruke kjøttet til å lage forskjellige varianter av asiatiske pølser og kjøttboller, minnes Tom Chr. Johannessen.

Å stykke kjøttskrotter manuelt er en virkelig slitsom og tidkrevende jobb.
– Hjelpen vi har fått av Tom, både når det gjaldt å spesifisere bestillinger, videreutvikle reseptene og opprette kontakt med solide slakterier som leverer ferdig stykket kjøtt, gjorde arbeidsdagen min langt enklere. Det fysisk tyngste arbeidet forsvant og vi fikk ikke minst øynene opp for helt nye muligheter, forteller Jarunee Chuphu

Samarbeid er løsningen på økologiske leveranseutfordringer
Asia Kjøttmat selger flere varianter av asiatiske pølser, kjøttboller og marinert tørket kjøtt til asiatiske butikker i Norge. I tillegg driver de med catering og har stand med salg av ferdigretter på messer, markeder og festivaler. De har allerede tilbudt noen økologiske varianter, men ambisjonen er å tilby økologiske varianter av hele produktsortimentet.

– Et av målene med den økologiske satsningen er å bli leverandør med egne stand på festivaler som Øya og Hove. Den største utfordringen som økologisk tilbyder er tilgangen på råvarer. Vi har valgt å løse dette ved å samarbeide tett med en økobonde på Hurumlandet. Han vil starte produksjon av blant annet spesielle økologiske urter. Samtidig ser vi over reseptene og utvikler disse i samarbeid med Nofima og Tom Chr. Johannessen, sier medgründer og logistikkansvarlig Lasse Sellæg.

Våger å satse stort
Asia Kjøttmats ambisiøse satsning gjenspeiles også i flytten til nye og langt større produksjonslokaler. Den nedlagte skolen i Hurum som også har vært vindusfabrikk, er pusset opp og gjort om en topp moderne næringsmiddelbedrift.

Troen på gründerne og ikke minst deres bidrag til verdiskapning, vises blant annet gjennom at både Thailands Chargé d’affaires og ordføreren i Hurum kommune deltok på den offisielle åpningen av de nye lokalene.

– Asia Kjøttmat er et utmerket eksempel på hvordan bedriftshjelpen Nofima tilbyr, bidrar til verdiskapning også utenfor bedriftens vegger. Nye arbeidsplasser og økt omsetningstrygghet for den samarbeidende økobonden er solide bidrag i så måte, avslutter senior prosjektleder Åshild Longva i Nofima.

 Råvare og prosess  

Relatert innhold