Sjokoladeprodusenter henter inspirasjon

Sjokoladelåven og Stoa Chokolade har besøkt små sjokoladeprodusenter i Belgia. Der fikk de oppleve kvalitetsprodukter fra seks små og profilerte sjokoladeprodusenter.

Elise og Håkon Edvard Nesset fra Sjokoladelåven og Anne Lene Stoa fra Stoa Chokolade har fått mange nye ideer og inspirasjon til å satse videre etter besøket. Turen ble arrangert av Enterprise Europe Network (EEN) i Norge og Brussel i samarbeid med Nofima.

Belgia og Brussel er viden kjent for sin sjokolade, og byen er full av små og eksklusive produsenter. De senere årene har det også dukket opp flere små sjokoladeprodusenter i Norge. Enterprise Europe Network-programmet arbeider med å fremme utveksling av kompetanse over landgrensene, og denne gang var det sjokolade som stod i sentrum.

Små bedrifter

Initiativet til besøket ble tatt fra norsk side, og initiativtakerne tok kontakt med EEN-kontoret i Brussel. EEN-kontoret gjorde avtaler med aktuelle sjokoladeprodusenter, og satte opp et to-dagers program for de norske produsentene. De belgiske produsentene representerte forskjellige forretningsmodeller. Noen var veldig håndverkspreget, hvor alle ingredienser ble håndlaget og pralinene fylt en og en for hånd. Noen hadde enkelt utstyr til hjelp. Flere eksporterte en del av produksjonen. Felles for alle var at de var små med to til fire ansatte.

Inspirert

De norske produsentene fikk nye impulser og inntrykk, både innen design, produksjonsteknologi og småskala produksjonsutstyr. De var svært fornøyde med de to innholdsrike dagene og fikk verdifulle kontakter som vil komme til nytte i det senere arbeidet. Nå håper de at norske sjokoladeprodusenter sammen kan starte et nettverk, for erfaringsutveksling og inspirasjon.

Produsentene som ble besøkt i Brussel var Passion chocolat, Chocolaterie Duval, Zaabar, Laurent Gerbaud, Chocolatier Manon og Chocolat Jamart.

 Råvare og prosess  

Relatert innhold