Sinkmangel kan gi kort rygg

Norsk oppdrettslaks har lite sink i kroppen. Laks som har fått for lite sink tidlig i livet, kan få korte og misdannede ryggvirvler. Det viser forsøk av Nofima. Resultatene viser et behov for bedre kontroll med tilførselen av sink fra fôret, særlig til liten fisk.

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Bæverfjord
Grete Bæverfjord

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 28 508
grete.baverfjord@nofima.no

Fakta

Forsøket foregikk slik: Grupper av lakseyngel ble fôret fra startfôring frem til ca 30 gram (20 uker) med to ulike nivå av sink i fôret. Etter 20 uker ble fisken merket, blandet, smoltifisert og satt i sjø. Fisken ble fulgt fram til 2 kg størrelse, etter ca 8 mnd i sjø. Fisken ble analysert for mineralinnhold fem ganger i løpet av forsøksperioden, og det ble tatt røntgenbilde gjentatte ganger i løpet av forsøket.

Puslespill av mineraler

Fosfor og kalsium er mineraler som vi vet har stor betydning for at fisken kan utvikle et normalt skjelett. I tidligere forsøk med fosfor ble det observert at negative effekter av fosformangel ble forsterket når det samtidig var lite sink i fôret. Gjennom EU-prosjektet FineFish ville forskerne i Nofima finne ut om mangel på sink også ga spesifikke effekter på skjelettutvikling.

Analyser av sinkinnholdet i liten laks viser ofte lave verdier. Det er vanlig å finne et sinknivå på 30-40 mg/kg fisk i liten fisk som har fått vanlig fôr, mens referanseverdiene ligger på 50-60 mg/kg. Det er derfor all grunn til å følge med på dette mineralet, selv om sinkmangel alene ikke er et stort problem i lakseoppdrett.

Forsterket effekt når fisken vokser

Forskerne fulgte laksen fra startfôring til tilnærmet slaktevekt. På yngelstadiet var det få utvendige symptomer på sinkmangel, annet enn at fisken hadde høy kondisjonsfaktor og var litt ekstra butte i formen. På røntgenbildene så man komprimerte ryggvirvler og mangel på rom mellom virvlene hos en del av individene.

Grete Bæverfjord i Nofima var teknisk prosjektleder i FineFish, og sier langtidseffektene var tydelige: – Ved smoltifisering var de komprimerte virvlene blitt synlig unormale i formen, og på to kilos størrelse var ryggvirvlene direkte misdannet.

Funnene bekrefter hvor viktig det er med god mineralisering av skjelettet i tidlige stadier for å forebygge skjelettdeformiteter, og bekrefter at sink er et mineral som må kontrolleres.

– Kunnskapen om betydningen av nok sink er en ny bit i puslespillet omkring årsaker til misdannelser hos oppdrettslaks, sier Bæverfjord.

Løsningen på utfordringen – å sikre laksen nok sink – ligger i råvarekunnskap og riktigere bruk av tilsetninger. Liten laks vokser ekstremt raskt og utnytter fôret veldig effektivt. Gamle anbefalinger om mineralbehov kan derfor vise seg å være utdaterte under dagens forhold, mener forskerne, som håper fôrprodusentene vil ta hensyn til den nye kunnskapen.

– Det oppdretterne kan gjøre, er å rette oppmerksomhet mot dette temaet gjennom å be om dokumentasjon fra fôrleverandør på hvordan fôret faktisk virker på mineralisering av skjelettet i kommersiell produksjon. Bæverfjord oppfordrer også oppdretterne til å analysere mineralinnholdet og skjelettstrukturen til fisken dersom det er grunn til bekymring.

Hvordan forebygge misdannelser?

FineFish-prosjektet, som var EU-finansiert, har levert sin prosjektrapport i form av en praktisk håndbok for oppdrettere. Forskere i Nofima har levert store bidrag til denne rapporten, som i tillegg til laks omhandler regnbueørret, torsk, sea bass og sea bream.

 Ernæring og fôrteknologi    Produksjonsbiologi  

Relatert innhold