Harske oljer har helseeffekt

Hvor avgjørende er kvaliteten på omega-3 i kosttilskudd for å få positiv helseeffekt? Nofima har testet både høykvalitetsoljer og harske oljer på menneskeceller og fiskeceller i kultur.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Omega-3 har som kjent svært gunstige effekter på helse. De fremste kildene er fet fisk eller kosttilskudd. Men hvor mye selve kvaliteten på kosttilskuddet har å si for den gunstige effekten, vet vi lite om.

Bente Ruyter fra Nofima har ledet forskningen, som er gjort på oppdrag fra stiftelsen RUBIN.

– Vi har brukt etablerte cellesystemer fra menneske og fisk, og sett hvordan helsemarkører i cellene reagerer når de blir utsatt for harske oljer. Vi ser effekt på veldig mange helserelaterte faktorer, sier Ruyter.

Gode oljer hemmer kreftutvikling

I menneskecellene ser vi at gode oljer i større grad hemmer kreftcelleutvikling og uttrykk av betennelsesmarkører enn harske oljer.

– Resultatene fra cellestudiene gir indikasjoner på hvilke stoffer som kan ha betydning for mennesker, men graden av påvirkning er usikker, sier Ruyter.

I fiskeceller førte harske oljer til økt uttrykk av betennelsesmarkører og økt cellemembranskade. De påvirket også cellenes eget antioksidantsystem.

Betydning for human helse?

– Tidligere sammenlignende studier viser at våre cellesystem er svært gode modeller for organismen de kommer fra. Det er likevel for tidlig å si at effektene vi har funnet på cellenivå kan overføres til menneske og fisk, sier Ruyter.

Det trengs derfor mer omfattende humane studier for å si noe om hvorvidt inntak av harske marine oljer har noe å si for helsen vår. Det er planlagt studier for å teste ulike oljekvaliteter på relevante pattedyr og menneske, for å bekrefte eller avkrefte funnene på cellene.

– Det er viktig at folk fortsetter å ta omega-3 tilskudd dersom de ikke får nok gjennom inntak av fet fisk, poengterer Ruyter.

Nofima og samarbeidspartnere innen forskning og industri har søkt Forskningsrådet om å etablere et Senter for Innovasjonsdrevet Forskning innen marine oljer.

Rapporten "Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler" fra prosjektet, er vedlagt som PDF.

 Ernæring og fôrteknologi    Mat og helse    Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold