Felles innsats mot bakterier og sopp i biofilm

Når bakterier, sopp og andre mikroorganismer går sammen og danner biofilm, står de mye sterkere rustet mot både desinfeksjonsmidler, antibiotika og andre påkjenninger. Nofima, Universitetet i Oslo og Veterinærinstituttet møter denne utfordringen ved å gå sammen i det nyetablerte Senter for biofilmforskning (Centre for Biofilm Research).

Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 67 218
solveig.langsrud@nofima.no

Mikroorganismer i biofilm kan skape problemer nær sagt overalt. I lokaler hvor vi produserer mat, kan sykdomsfremkallende mikrober gjemme seg i biofilm og forurense maten igjen og igjen. På tennene våre fører biofilm til hull og tannkjøttsykdommer hvis vi ikke pusser den bort. Bakterier som gir sykdom på slimhinner, i sår og andre steder i kroppen kan være nesten umulig å behandle med antibiotika hvis de er beskyttet inne i en biofilm.

Nofima, Universitetet i Oslo og Veterinærinstituttet har drevet forskning på dette spennende området det siste tiåret og har hatt flere store fellesprosjekter. Miljøene arbeider godt sammen og utfyller hverandre både når det gjelder kompetanse og utstyr. Ved å etablere dette senteret formaliserer vi samarbeidet og viser vår samlede kompetanse utad til nye samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Vil du lese mer om biofilm og Senter for biofilmforskning, kan du gå inn på senterets egen hjemmeside: www.biofilmforskning.no.

Følger du senterets twitterkonto http://twitter.com/biofilmforsker kan du holde deg oppdatert om hva som skjer innenfor biofilmforskning.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold