Statistics for sensory and consumer science

Bokomtale Analyser av forbrukerdata og sensoriske egenskaper blir stadig viktigere i arbeidet med å utvikle produkter som slår an i markedet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 52 032
tormod.naes@nofima.no

Bokomtale

Analyser av forbrukerdata og sensoriske egenskaper blir stadig viktigere i arbeidet med å utvikle produkter som slår an i markedet.

Boken Statistics for sensory and consumer science gir en helhetlig oversikt over de viktigste og vanligste statistiske metodene for håndtering av data fra både forbrukerundersøkelser og sensoriske panel. I tillegg forklares og vises med praktiske eksempler hvilke metoder som egner seg til hvilken bruk.

Boken er delt inn i en praktisk orientert og en metodeorientert del.

Del 1 har et løsningsorientert fokus og beskriver typiske situasjoner der behovet for statistiske metoder er stort, samt hvorvidt og hvorfor respektive metoder egner seg mer eller mindre. Forfatterne beskriver hvilke viktige faktorer som påvirker valg og aksept, samt metoder for å forstå forholdet mellom sensoriske egenskaper og forbrukeraksept. Den vidstrakte bruken av praktiske eksempler gjør det enklere å tilegne seg stoffet.

I del 2 beskriver og definerer forfatterne statistiske begreper og metoder. Deretter vurderes de ulike analysemetodene ut fra hvor egnet de er for å brukes til ulike undersøkelser og studier.

De tre forfatterne, som alle jobber med forskning knyttet til forbrukerdata, statistikk og sensorikk, har hatt både næringslivet og universiteter/høyskoler i tankene når de skrev boken. Mens det trolig er naturlig for eksempelvis produktutviklere å starte med del 1, vil del 2 sannsynligvis vekke størst interesse hos statistikere. Kombinasjonen av praktiske og teoretiske synsvinkler, og sammenligningene mellom eksempler og metoder, bidrar til å gjøre boken unik. Stoffet blir lettere tilgjengelig, og forståelsen for metodene og hvordan de henger sammen er enklere å tilegne seg. Boken er basert både på egen og andres forskning og presenterer både vel etablerte metoder og teknikker samt det nyeste nye innen feltet.

I tillegg til å være et selvstendig verk, er Statistics for sensory and consumer science også et ledd i en ”tretrinnsrakett” fra de samme forfatterne innenfor analyse av forbrukerdata og sensoriske egenskaper.

Det første leddet er programvaren PanelCheck som er et verktøy for sensorisk prestasjonstesting, og som gjør det langt enklere å gjennomføre kvalitetskontroller av sensoriske analyser. I dag er denne programvaren, som kan lastes ned gratis via http://www.panelcheck.com, blitt bransjestandard for datamodellering av sensoriske panel og brukes også aktivt ved flere universitet, institutt og bedrifter rundt om i verden,

Boken Statistics for sensory and consumer science er ledd nummer to. Bokens tredje kapittel kan sees på som en bruksanvisning til programvaren PanelCheck. Programvaren ConsumerCheck som er under utvikling blir ledd nr 3, og er en videreutvikling av PanelCheck. I ConsumerCheck gir interaksjonen mellom sensorikk, forbrukerkunnskap og produktutvikling helt nye muligheter innen produktinnovasjon. I dette programmet vil mange av de andre metodene som presenteres i boken bli tilgjengelig. ConsumerCheck programmet vil om ca. tre år bli tilgjengelig fra en nettside på samme måte som PanelCheck er det i dag.

Om forfatterne:
Tormod Næs:
Forskningssjef ved forskningsinstituttet Nofima og professor ved Københavns Universitet, Det Biovitenskaplige Fakultet – Life. Har en doktorgrad i statistikk fra Universitet i Oslo, og forsker innen både metodeutvikling og applikasjoner innenfor flere områder. Har tidligere utgitt fem bøker og 145 vitenskaplige artikler, hovedsakelig knyttet til temaene statistikk, kjemometri, matforskning, sensorikk, spektroskopi og analytisk kjemi. Han har vært europeisk redaktør av Journal of Chemometrics og medredaktør i Technometrics samt ledet flere internasjonale konferanser.

Oliver Tomic:
Forsker ved forskningsinstituttet Nofima. Har doktorgrad innen gass-sensorteknologi fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap, og forsker innenfor fagområdet sensometri. Har ledet utviklingen av programvaren PanelCheck og er nå sentral i utviklingen av ConsumerCheck.

Per B. Brockhoff:
Professor i statistikk og leder av den statistiske seksjonen ved Danmarks Tekniske Universitet. Brockhoff har doktorgrad i statistikk og bred erfaring fra metodeutvikling og anvendelser innen feltet sensometri. Han har i lengre tid vært leder av den internasjonale foreningen ”Sensometrics Society”.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold