Gir råd om oppdrett i Middelhavet

Nofima er som eneste norske forskningsmiljø representert i EU-prosjektet AquaMed der formålet er å utvikle en felles strategi i Europa for fremtidig forskning og utvikling av akvakultur i Middelhavet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

Prosjektet er ganske unikt i og med at nesten alle europeiske land som grenser til Middelhavet bidrar i gruppen.

Gruppen inkluderer også nordafrikanske land i regionen, slik som Marokko, Algerie, Tunisia og Egypt, sammen med land i Midtøsten som Israel og Libanon.

Prosjektledelsen ønsket å ha norsk forskningsmiljø representert, og Nofima ble valgt på bakgrunn av instituttets forskningsfaglige profil samt tidligere samarbeid og koordineringsansvar for prosjektet SUSTAINAQ.

Nofima skal i dette prosjektet delta i en rådgivergruppe som bistår koordinator og del-prosjektledere.

Gruppen skal også sørge for at andre pågående prosjekt som er relevante for akvakultur i Middelhavslandene blir knyttet sammen til gjensidig nytte.

Prosjektets mål er også å stimulere til samarbeid og koordinering på lang sikt – mellom politikere, akvakulturnæringer og forskings- og utviklingsorganisasjoner i regionen.

Kunnskapsbasert utvikling

Det er av avgjørende betydning for akvakulturindustrien i Middelhavet at denne foregår på en bærekraftig måte, spesielt med tanke på miljøpåvirkning.

Akvakulturnæringen i regionen er av varierende betydning, og er utviklet i ulik grad både med tanke på teknologi og marked. Dette gjenspeiles også i FoU miljøer og forskningsfasiliteter.

AquaMed skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling av akvakulturnæringen hvor de ulike forskningsmiljøene samarbeider med en felles strategi.

Samarbeidet vil åpne for rasjonalisering av forskningsprogrammer slik at dobbeltarbeid og oppdeling unngås og at FoU innsatsen kan samordnes over landegrenser.

Det franske forskningsinstituttet IFREMER er prosjektkoordinator på vegne av den europisk fiskeri og akvakulturorganisasjon (EFARO).

AquaMed-prosjektet er finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram.

Relatert innhold