Data – den nye magefølelsen

Større kunnskap om forbrukernes preferanser, ønsker og behov øker sannsynligheten for å utvikle suksessrike produkter.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 52 032
tormod.naes@nofima.no

Forskere ved Nofima Mat har gjennom flere år arbeidet med å utvikle effektive datamodelleringsprogram som gjør det mulig for bedrifter å øke treffsikkerheten og dermed minimere risikoen ved produktinnovasjoner. Disse verktøyene er utviklet i tett samarbeid mellom fagpersoner innen statistikk, forbrukerforskning og sensorikk.

Snur opp-ned på innovasjonsprosessen
Multivariate analysemodeller er sentrale i Nofimas forbrukerforskning, og de gir langt bedre og mer treffsikre svar enn modeller som kun tar hensyn til én variabel av gangen.

Det handler om å skape de riktige produktene basert på forbrukernes preferanser. Fremfor å presentere et ferdig produkt eller kun en prototype for forbrukerne og deretter undersøke om produktet tilfredsstiller forbrukernes ønsker, starter prosessen i motsatt ende. Først kartlegges hvilke egenskaper som er viktige for forbrukerne, og med dette som utgangspunkt starter innovasjonsarbeidet.

– Vi starter typisk med en serie forslag til prototyper, kanskje etter innledende studier av generelle tendenser og forbrukeroppfatninger. Gjennom en interaktiv prosess der man sammenstiller kunnskap om både produktet og sensorisk analyse, samt forbrukerundersøkelser og statistikk blir man i stand til å vurdere disse forslagene opp mot hverandre i forhold til hva forbrukerne ønsker. Dette kan gjelde både selve produktet og andre aspekt slik som emballasje, etiketter etc. Statistikk og gode programvarer står sentralt i tolke de store datamengdene som framkommer og for å trekke de rette konklusjonene, sier professor Tormod Næs ved Nofima Mat.

Tre trinn til bedre beslutninger
Nofima har de senere årene arbeidet med tre viktige elementer i utviklingsarbeidet knyttet til statistikk og datamodellering. Det første leddet i denne ”tretrinnsraketten” er programvaren PanelCheck, et verktøy for sensorisk analyse, som gjør det langt enklere å gjennomføre kvalitetskontroller og tolke dataene som framkommer fra denne typen analyser. I dag er denne programvaren, som kan lastes ned gratis via http://www.panelcheck.com blitt bransjestandard for datamodellering av sensoriske panel og brukes også aktivt ved flere universitet, institutt og bedrifter rundt om i verden.

Den nylig utgitte boken Statistics for sensory and consumer science er ledd nummer to, og bokens tredje kapittel er på mange måter en bruksanvisning til programvaren PanelCheck. Det tredje leddet er programvaren ConsumerCheck som er under utvikling. ConsumerCheck er en videreutvikling av PanelCheck.

– I ConsumerCheck fokuseres det på interaksjonen mellom sensorikk og forbrukerkunnskap, med særlig vekt på å koble sensoriske og ytre egenskaper ved produktet i en og samme forbrukerstudie. Dette programmet vil gi helt nye muligheter for rask og effektiv produktinnovasjon i industrien, forteller Tormod Næs.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold