Nye faktaark fra Nofima

I anledning fiskerimessa Nor-Fishing 2010 har vi laget ti nye faktaark som kan fås på vår stand. Du kan også laste dem ned her.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Wilhelm Andreas Solheim
Wilhelm Andreas Solheim

Webredaktør
Tlf.: +47 943 91 115
wilhelm.solheim@nofima.no

Flere av faktaarkene er knyttet til programmet "Markedsbaserte høstingsstrategier" som har pågått en årrekke ved Nofima. Forskningen her tar for seg utfordringene ved å legge strategier for fiskeriene slik at en kan utnytte verdiene i havet på best mulig måte ut fra hva markedene etterspør. Les mer om dette i faktaarkene "Forvaltning av lodda", "Kan vi få et mindre intensivt torskefiske?", "Helårige råstoffleveranser fra kystfartøy" og "Miljømerking".

I industriell filetproduksjon blir kvalitetsfeil som kveis, skinnrester og misfarging funnet ved manuell kontroll. Nå er en metode for automatisk kontroll på trappene, og du kan lese mer om den i faktaarket "Ny teknologi for kvalitetskontroll".

Verdimessig utgjør villfanget fisk ca. 40 prosent av norsk sjømateksport. Nøkkelen til leveranse av høykvalitetsprodukter ligger i å forbedre og stabilisere kvaliteten på råvarene gjennom håndtering og lagring, forteller forskerne i faktaarket "Kvalitet og fangstskader på fisk".

Det å forstå forbrukernes preferanser, holdninger og atferd er viktig også for sjømatprodusentene. I denne sammenhengen er et forbrukerpanel et nyttig verktøy. Les mer om forbrukerpanelet TasteNet som evaluerer matprodukter når de brukes hjemme.

Når varer kjøpes og selges over landegrensene kan kulturelle forskjeller være avgjørende for om kunden blir tilfreds. I faktaarket til høyre kan du lese mer om forskning på norske selgere og russiske kjøpere av sjømat.

Vi har dessuten to faktaark om fangstbasert akvakultur, som går ut på å fange villfisk og holde den levende i merd til man kan selge den for en bedre pris. Finn ut mer ved å laste ned "Død eller levende" og "Verdipotensialet i torsk i fangstbasert akvakultur".

Relatert innhold