Kjøtthallen

Nofimas kjøtthall, som er et komplett pølsemakeri med standardutstyr, står til disposisjon for våre kunder. Kjøtthallen inneholder blant annet klimaskap, koke-/røykeskap med tradisjonell og flytende røyk.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen

Hos oss kan din bedrift få hjelp til produksjon av de fleste typer kjøttvarer innen pølser, kakeprodukter, pålegg og spekevarer. I kjøtthallen kan du få eksperthjelp blant annet til:

  • Produktutvikling
  • Reseptoptimalisering
  • Fermentering av spekepølse
  • Utstyrsprøving, blant annet i samarbeid med utstyrsleverandør

Sammen med forskere og fagkyndige kan din bedrift tilegne seg mer kunnskap om benytting av råvarene, produksjonshygiene, holdbarhet og lagring.

Kjøtthallen er en del av Nofimas matverksted, som for øvrig består av bakeri, vegetabilhall, fiskehall, pakkehall og måltidslaboratorium. Disse hallene er godkjent av Mattilsynet.

Nofimas matverksted arbeider tverrfaglig og er særlig egnet til å arbeide med sammensatte produkter som omfatter flere typer råvarer.

 Råvare og prosess  

Relatert innhold