Alene, men med mange kolleger

Tor Egil Torp jobber alene i produksjonslokalene hjemme, men har gjennom årene fått mange kolleger. Det er fordi han deltar i nettverk og på kurs, og har glede og nytte av å gjøre nettopp det.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen

Tor Egil Torp jobber alene i produksjonslokalene hjemme, men har gjennom årene fått mange kolleger. Det er fordi han deltar i nettverk og på kurs, og har glede og nytte av å gjøre nettopp det.

På Jevnaker ligger Hadeland Viltslakteri, drevet av Tor Egil Torp, med god støtte av kona Ramona Narvesen. Flere ganger i uka er han i kontakt med andre gründerbedrifter som har samme ambisjoner som han selv: Å være en profesjonell lokalmatprodusent med ambisjon om å vokse.

– Jeg skal ha et lokalt preg, og først og fremst levere til et utvidet lokalt marked. Målet er å jobbe 100 prosent i bedriften. Jeg er samtidig bevisst på at jeg ikke skal vokse meg ut av bedriften, og at veksten ikke skal gå ut over kvaliteten på varene jeg produserer, sier Tor Egil Torp.

I dag leverer Hadeland viltslakteri varer til den lokale restauranten Oldemors karjol, til Hadeland glassverk og til restauranter med spesiell fokus på lokalmat blant annet i Oslo. I tillegg deltar han på lokale messer. Tor Egil Torp er nå rede til å levere varer til lokale matbutikker.

Begynte med påkjørsler på elg

Det hele startet med mange påkjørte elg i 1994. Den gangen var Torp aktiv i Viltnemda.

– Det var enormt mange påkjørsler av elg det året, både på veier og toglinjer. Jeg synes det var synd å se så mye godt kjøtt gå til spille, og det var da tanken om å begynne å med kjøttproduksjon oppstod, forteller Torp. Han begynte i garasjen, innredet etter hvert grisehuset, og har i dag et nytt og velutrustet lokale for produksjon av pølser og karbonader basert på vilt. Hadeland viltslakteri ble for alvor etablert i 1998.

– Helt ærlig, jeg var helt grønn på området! Faren min var slakter, så jeg har det nok i blodet, men jeg kunne lite om pølseproduksjon, mattrygghet, lagring og markedsføring. Jeg higet etter kunnskap, og oppdaget at det var mye hjelp å hente gjennom Innovasjon Norges nettverksprogram, smiler Tor Egil Torp.

Han sikter til Nettverksprogrammet for næringsmiddelindustrien, som er en del av Verdiskapingsprogrammet for Mat (VSP Mat). Det ble startet opp i 1995, finansiert over midler fra Statsbudsjettet. Nofima Mat og andre kompetansemiljøer har i løpet av disse årene gjennomført 116 nettverk for mer enn 600 norske bedrifter. Temaer i nettverken spenner fra trygg matproduksjon, til markedsføring, emballering, holdbarhet og sensorikk.

Gjør meg tryggere

Hadeland Viltslakteri har blant annet fått et nært forhold til pølsemaker Tom Chr. Johannessen og rådgiver innen mattrygghet Berit Foss Hille ved Nofima Mat. Han har deltatt på kurs i pølseproduksjon og kjøttforedling og nettverk i mattrygghet og HACCP.

– Har du ikke bransjeerfaring, så bør du ha vett på å bruke nettverk. Jeg har lært mye av andre bedrifter, og av fagfolk fra forskningsmiljøer. Det gjør meg tryggere i det jeg holder på med, og gir meg erfaring som er verdifull. Jeg merker nå for eksempel fort når deigen ikke har den konsistensen den bør ha, eksemplifiserer Torp.

Vi trenger gjengangere

Rådgiver innen trygg mat, Berit Foss Hille, og Nofimas pølsemaker, Tom Chr. Johannessen, roser Tor Egil Torp. De legger vekt på hvor viktig det er å skaffe seg informasjon og kompetanse. Tom Chr. Johannessen forteller at Hadeland Viltslakteri har deltatt på 14 kurs og nettverk siden 2002. I tillegg har bedriften vært igjennom ulike utviklingsprosjekter, som har ført til flere nye produkter og en god omsetning.

– Hadeland Viltslakteri er en av småskalabedriftene som vi har vært med oss lengst. De suger til seg kunnskap og viser at de vokser på kunnskapen. Det er nyttig for oss å følge gjengangerbedrifter som er i vekst, sier pølsemakeren.

– Å produsere mat for folk er et stort ansvar. Derfor er det nødvendig å ha rutiner som sikrer mattrygghet. Ett feiltrinn, og det er kroken på døra for bedriften, sier Berit Foss Hille, – Og jo mer man kan om prosess og produksjon, jo tryggere er produksjonen.

 Råvare og prosess  

Relatert innhold