Omega 3-senter

Et nytt senter for omega-3 forskning kan se dagens lys.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Livsstilssykdommer er i sterk vekst i store deler av den vestlige verden. Inntak av sjømat og produkter som inneholder mye omega-3 er ansett som viktige forebyggende tiltak.

Forskning viser at omega-3 kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdommer. Omega-3 kan også i økende grad knyttes til forebygging av blant annet kreft, osteoporose og mentale lidelser.

– For å kunne utnytte en begrenset ressurs og sørge for best mulig helseeffekt er det helt sentralt med god kvalitet på omega-3 fettsyrene. Den viktigste jobben for senteret vil være å arbeide for best mulig smak, lukt og holdbarhet på omega-3 fettsyrene. Gjennom systematisk bygging av kunnskap over tid skal senteret danne grunnlag for utvikling av nye og innovative produkter basert på omega-3, sier seniorforsker Bente Ruyter i Nofima.

Verdensledende

Norge er allerede en av verdens ledende produsenter av omega-3 ingredienser. Fra å være noe man først og fremst fikk i seg ved å spise sjømat, blir omega-3 i økende grad introdusert gjennom kosttilskudd, farmasøytiske preparater og tilsetninger i nye matvarer.

Bare i Europa vokser markedet for omega-3 ingredienser årlig med 20-30 prosent, og ventes å ha en verdi på 6,5 milliarder kroner i 2014.

Den voldsomme etterspørselen representerer et stort potensial for verdiskaping og innovasjon både for norsk oppdrettsnæring og for norsk biomarin industri.

Industripartnere

Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Kompetansen som utvikles skal være på et høyt internasjonalt nivå. Det er Norges forskningsråd som utpeker sentrene.

De som står bak søknaden er Nofima, Møreforskning/omegaland, Høgskolen i Ålesund, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stockholm, Purdue universitetet i Indiana, USA, Oslo universitetssykehus og bransjeorganisasjonen FHL-Maring. Industripartnerne er Pronova Biopharma ASA, Epax AS, Denomega Nutritional Oils AS, Marine Harvest Ingredients AS, Omegatri AS, Napro Pharma AS, Axellus AS, Nordlaks Produkter AS, G.O. Johnsen AS og Gea Westfalia Separator Norway ASA.

Nofima AS står som vertskap for senteret.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold