Mer kunnskap for bedre laks

En ny doktorgrad viser at lakseyngel bør ha moderat vanntemperatur for å utvikle seg best mulig. Kunnskapen er et nyttig verktøy i arbeidet med å gi oppdrettslaksen enda bedre fôr og produksjonsbetingelser.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Elisabeth Ytteborg

I oppdrett av matdyr, slik som laks, kylling og storfe, baserer man seg på å oppnå ønsket slaktevekt på kortest mulig tid. Tiden kortes ned gjennom avl og optimalisering av fôr og oppvekstvilkår.

I lakseoppdrett er det vanlig å øke vanntemperaturen i tidlige livsstadier for at laksen skal vokse fortere. Det er velkjent at for høy vanntemperatur kan bidra til utvikling av problemer i ryggvirvler hos laks. Oppdrettsnæringa tok raskt til seg denne kunnskapen, og antall fisk med misdannelser er betydelig redusert.

Doktorgradsstipendiat Elisabeth Ytteborg har i sitt doktorgradsarbeid studert utviklingen av laksens ryggvirvler ved høy vanntemperatur (16 °C) sammenlignet med moderat temperatur (10 °C). 20 spesifikke gener som spiller en sentral rolle for bein- og bruskutvikling ble plukket ut til molekylære analyser.

Resultatene viser at høy vanntemperatur tidlig i livet hos laks fører til rask vekst og en mykere beinstruktur, trolig som følge av at fisken produserer mindre av faktorer som er involvert i mineralisering. Fisken fra gruppen med høy temperatur produserte mindre beinceller, og en fant strukturelle og molekylære forandringer i både brusk og bein.

– Dette solide forskningsarbeidet gjør at vi nå forstår hvordan ryggdeformiteter utvikler seg hos laks, sier en fornøyd veileder og Nofimaforsker Harald Takle.

Et fôr med ekstra mineraltilsetning kan være veien å gå for å gjøre laksen sterkere. Nofima har flere pågående forskningsprosjekter for å sikre laksen et best mulig kosthold og gode levekår.

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Etter disputasen fortsetter Elisabeth Ytteborg i forskerstilling hos Nofima.

 Fiskehelse  

Relatert innhold