Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Omega-3 oljer og fosfolipider

I takt med markeds- og forskningsbehov har vi gjennom en årrekke bygget opp vår kompetanse om analyser i fett og oljer.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jarle Wang-Andersen
Jarle Wang-Andersen

Leder, Biolab
Tlf.: +47 930 86 387
jarle.wang-andersen@nofima.no

Basisen for all lipidkarakterisering er fettsyrer.

Fettsyrer har mange viktige biologiske funksjoner og analyse av fettsyrer er viktig for å bestemme ernæringskvalitet til mat og fôrråvarer. I tillegg er fettsyreanalyse viktig for å forstå mange biologiske sammenhenger.

Krevende

Marine organismer er opphav til et svært stort spekter av forskjellige fettsyrer, og analyse av marine fett er derfor mer krevende enn analyse av fett fra andre kilder.

Derfor er det slik ut vi som er eksperter på analyse av marine oljer har lett for å vurdere andre lipidkilder enn de marine, mens det motsatte ikke vil være tilfelle for typiske "landbrukslaboratorier".

Fettsyrer

Ved Nofima utvikler vi metoder for å bestemme strukturen til forskjellige fettsyrer. Vi har blant annet utviklet en unik metodikk for fettsyreidentifikasjon basert på gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon (GC-MS) og kjemometrisk analyse av data.

Fokus har særlig vært på å utvikle metodikk for sikker bestemmelse av trans-fettsyrer i marint fett, inkludert trans-fettsyrer dannet fra de viktige omega-3 fettsyrene EPA og DHA.

BioLab tilbyr akkrediterte analyser av fettsyresammensetning. Denne analysen baserer seg på absolutte mengder, dvs. at kunden får vite det faktiske innholdet av de ulike fettsyrene i prøven og ikke bare en prosentvis fordeling.

Analyse av marine transfettsyrer krever ekstra kompetanse utover kjennskap til eldre standardmetoder.

For marine transfettsyrer har vi flere publikasjoner de senere år som omhandler vår unike metodikk for transfettsyreidentifikasjon.

"Charged Aerosol Detector"

De fleste oljer og lipidekstrakter består av en i utgangspunktet ukjent blanding av mettede og umettede molekyler. Derfor har vi utviklet en ny moderne analysemetodikk for analyse av lipidklasser som bruker en HPLC massedetektor, en såkalt "Charged Aerosol Detector".

Med denne metoden oppgir vi de ulike polare og nøytrale lipidklassene i absolutte mengder, dvs. den faktiske mengden i din prøve, og ikke bare en prosentvis fordeling.

Med våre moderne analyser av lipidklasser betjener vi blant annet kunder med fokus på marine fosfolipider.

Oksidasjon

Oljekvalitet er uløselig knyttet til oksidasjon. Dette er årsaken til at vi i tillegg til høy forskningsaktivitet knyttet til oksidasjon også selger akkrediterte analysemetoder.

Vi bistår relevant industri til å produsere næringsmiddelprodukt som har høy kvalitet mht. sensoriske egenskaper og lagringsstabilitet.

Ved Nofima gjennomføres akkrediterte analyser for å bestemme innholdet av primære og sekundære oksidasjonsprodukt.

Metodene benyttes for oksidasjonsanalyser i oljer, næringsmidler, fôr og annet biologisk materiale.

Noen viktige analyser som vi utfører er peroksidtall og anisiditall, frie fettsyrer, analyse av tidlig oksidasjon ved bruk av head-space kromatografi og kjemiluminescens.

Vi har dessuten utviklet spesielle metoder for å analysere potensiell oksidasjonsstabilitet. I tillegg har vi metoder som bestemmer innholdet av ulike antioksidanter.

Relatert innhold