Suksesskokker som ambassadører

Danskene har lykkes med sin satsning på økologisk mat. Nå reiser norske øko-aktører til København for å lære og la seg begeistre.

I slutten av april var 23 norske deltakere på begeistringstur i København, med seg hjem i bagasjen har de nyttige råd om hvilken vei de bør velge videre og mengder av inspirasjon.

– Fordi det er det beste
Initiativtaker til turen var Varehandelens Økologigruppe med sekretariatsleder Åshild Longva fra Nofima Mat i spissen. Deltakerne representerer både øko-produsenter, -leverandører, -organisasjoner, dagligvarekjedene og virkemiddelapparatet.

– I København, hvis du spør hvorfor folk spiser økologisk mat, risikerer du å høre svaret: "Fordi det er det beste." Altså, best for miljøet, for dyrene, for helsen og ikke minst for kvaliteten og smaken. Kjente danske kokker og kremmere lykkes med variasjoner av budskapet, "Vi har økologisk mat, fordi vi har det beste." Og det å ha det beste er visst nok heldig for alle, fra Michelin-restauranter til delikatesser og lavprisbutikkene, forteller Marcelle Askew, daglig leder i det norske Eco Commerce.

De danske øko-aktørene har virkelig lykkes å nå ut til folket med sitt budskap, for danskene bruker, målt etter forbruk per innbygger, mest i verden på økologisk mat.

– Fjernsynskokker og legendebutikker som Slagteren ved Kultorvet sørger for at økologisk mat assosieres med utsøkt kvalitet og smak. High-end supermarkedskjeder som Irma bygger et sterkere merkenavn fordi de tilbyr øko-kvalitetsprodukter i tett samarbeid med blant annet Thise meieriet. Det er imidlertid lavpriskjeden Døgn Netto som står for størst omsetning i kroner. Sammen har disse aktørene bygd et bra marked for dyktige forretningsfolk som satser på økologiske varer, fortsetter Askew.

Viktig lærdom å ta med seg hjem
I tillegg til å begeistres over det store økologiske utvalget i alle typer butikker, fikk norske deltakerne i gang dialog med suksessrike danske aktører.

I følge sekretariatsleder Åshild Longva er de tre viktigste kriteriene for den danske suksessen:
1. Veldig positiv omtale på god smak med adskillige av Danmarks beste kokker som gode ambassadører. Kokkene formidler med entusiasme og begeistring.
2. Tilgjengeligheten i butikk
3. Dansker har stor tro på at økologisk er det ”beste” på veldig mange områder (smak, kvalitet, sunt, ingen tilsetningsstoffer, ingen enkle løsninger, dyrevelferd og miljø).

Både Longva og Askew er overbevist om at salget av økologisk matvarer i Norge kan økes betydelig. – Men vi må ta hjelp av de gode kokkene. Vi trenger troverdige opinionsledere og tydelige svar på hvorfor forbrukere bør handle økologisk med utgangspunkt i fordelene som forbrukerne selv anser som viktigst, påpeker Ashew.

Smir mens jernet er varmt
Lærdommen fra begeistringsturen har allerede resultert i noen konkrete aktiviteter for å skape et sterkt, aktivt og nyttig nettverk blant økologiske aktører.

– Det er et utbredt ønske om et litt uformelt nettverk der målet er en aktiv arena for både faglig utveksling, inspirasjon og nettverksbygging. Tanken er å gi markedsaktørene bedre tilgang til både kunnskap, inspirasjon og mennesker de trenger for å lykkes med å selge stadig flere økologiske produkter, sier Askew.

Som så snart hun var hjemme fra begeistringsturen opprettet Linkedin-gruppen ØKNING (Øko-næringens Inspirasjons og NettverksGruppe) og startet planleggingen av minikonferansen ”Vil du ha det beste, så velger du økologisk”.

Denne arrangeres 20. mai hos Coop Norge i Oslo Sentrum, fra kl. 15-18. Se link for påmelding.

Relatert innhold