Mot bedre datomerking

Den lille Nøttefabrikken vil unngå harske nøtter og Synnøve Finden vil sikre oss kvalitet på revet pizzaost. Sammen i nettverk lærer de av hverandre.

De to bedriftene var blant flere som møttes til første samling i nettverket Lønnsom holdbarhet i slutten av april. Hensikten er å bli godt kjent med andre fra næringsmiddelbransjen, trekke på hverandres erfaringer og få nyttig kunnskap fra forskningsmiljøet. Parallelt skal alle deltakende bedrifter jobbe med et case i egen bedrift.

Anne Flaten Løvås fra Synnøve Finden har valgt revet ost som case fra sin arbeidsplass.

– Vi vil nødig ødelegge lørdagspizzaen med muggen ost. Dette er ikke et stort problem for oss, men vi vet at ubehaget for kunden er stort dersom det skjer. Det går stort sett alltid greit, men det kan skje at osten mugner. Tilgang på luft er hovedårsaken, og tilgang på luft skjer hvis ikke emballasjen er helt tett. Selv om vi er blant de beste i vår bransje, vil det alltid kunne være en liten promille av poser med lekkasje, slik at luft slipper til. Vi ønsker derfor å jobbe videre med dette, slik at ingen kunder skal oppleve skuffelsen over ødelagt lørdagspizza. Det er ofte i sveisen problemet oppstår, sier Anne Flaten Løvås fra Synnøve Finden.

Kjent utfordring

– Dette er en kjent problemstilling for matvarer med langtidsholdbarhet og best-før- stempling, sier Hans Blom fra Nofima. – Mugg må ha oksygen for å leve. Dersom det er lekkasje i emballasjen, kan man ikke nødvendigvis måle oksygen i pakningen, fordi muggen bruker opp oksygenet. Derfor kan det være vanskelig å oppdage mugg før osten har blitt grønn, sier han.

Løser nøtter

Brynild Gruppens Den lille Nøttefabrikk har valgt å se på hvordan de kan unngå harske nøtter. Målet er å få mer stabil holdbarhet og færre reklamasjoner.

– Nøtter er et naturprodukt, og vi kan ikke gjøre noe med at det er en og annen harsk nøtt blant de mange. Men det vi kan gjøre noe med er andre forhold som påvirker harskning. Det er særlig tre forhold som påvirker; lys, oksygen og salt, sier Nils Olav Jørgensen og Sidsel Erlingsen fra Brynhild Guppen.

Ved å delta i nettverket håper Den lille nøttefabrikken å dra nytte av erfaringer fra andre deltakere i nettverket, og å få rådgivning og hjelp til for eksempel holdbarhetsanalyser fra Nofima.

– Innenfor nettverkets rammer er det satt av midler til bistand direkte inn i bedrift med 2-3 dagsverk, supplerer Berit Foss Hille fra Nofima.

Nytt utstyr som måler kvalitet

En annen bedrift som deltar er gründerbedriften TimeTemp, som har sitt opphav fra Ås-miljøet. Bedriften har utviklet holdbarhetsindikatorer som kan erstatte tradisjonell datostempling på temperaturfølsomme produkter. En slik indikator vil kunne bidra til at industrien oppbevarer matvarer riktigere, og på denne måten redusere unødvendig kasting av god mat.

– Kvaliteten på en matvare er avhengig av både hvor lang tid en matvare oppbevares, og temperaturen varen oppbevares i. Vår holdbarhetsindikator ”sier ifra” dersom en matvare er blitt dårlig. Jeg håper vår kunnskap kan være til nytte for bedriftene som er med i dette nettverket, sier Peder Oskar Andersen fra TimeTemp.

Nettverket ”Lønnsom holdbarhet” ble fullsatt på et blunk. Faktisk fikk nettverksleder Kjersti Trømborg så mange påmeldinger at det ble inndeling i to nettverksgrupper etter størrelse. Det ene nettverket er er satt sammen av Brynild Gruppen, Nortura, Rieber & Søn, Stabburet, Synnøve Finden, TimeTemp og TINE. I det andre nettverket er GourmetCompagniet, Haugen Gardsmat, Hitramat, Meråker Kjøtt, Skreppa Morgedal og Smedstuen Gård med. Sistenevnte nettverk har første samling i juni.

– Vi har truffet godt med et tema som mange bedrifter er opptatt av. Det har vært mye fokus på matavfall og holdbarhetsmerking i det siste. Rask påmelding fra bedrifter viser at bransjen er offensiv og har fokus på holdbarhet og kvalitet, sier Kjersti Trømborg fra Nofima Mat.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold