Vegetabilhallen

I Nofimas vegetabilhall kan våre kunder få prøvd ut nye prosesser og produkter i liten skala. Vegetabilhallen har nær tilknytning til pakkehall, lagerrom og alle våre forskningslaboratorier.

Dette medfører at vi har en unik mulighet til å følge et produkt gjennom produksjon, pakking og lagring, og til å analysere for sensorisk, mikrobiologisk og helsemessig riktig kvalitet i produktet gjennom hele prosessen.

Vegetabilhallen inneholder utstyr til

  • Vasking og skrelling av grønnsaker
  • Kutting og blanding av grønnsaker
  • Varmebehandling av grønnsaker, poteter, frukt og bær
  • Produksjon av saft, gelé og syltetøy

Vegetabilhallen er en del av Nofimas matverksted, som for øvrig består av bakeri, kjøtthall, fiskehall, pakkehall og måltidslaboratorium. Disse hallene er godkjent av Mattilsynet. Det er muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom alle disse prosesshallene, og dermed mulig å arbeide med sammensatte produkter som består av flere typer råvarer.

 Mat og helse  

Relatert innhold