Nye ”vibber” på spektroskopi-laben

Nofima har gått til innkjøp av nye mikroskop som gjør forskerne i stand til å måle molekylvibrasjoner med svært høy romlig oppløsning. Det vil si at de kan måle spektra av ulike komponenter inne i en enkelt celle.

Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth

De nye Infrarødt (IR) og Raman mikroskopene gjør forskerne i stand til å ta kjemiske bilder av cellene, der de ulike kjemiske bindingene utgjør kontrastene i bildene. Dette er i motsetning til tradisjonell mikroskopi, hvor en ofte bruker ulike innfargingsteknikker for å kunne se forskjell på kjemiske komponenter.

De stikker sjelden hode frem, forskerne som jobber med dataanalyser og spektroskopi. Nils Kristian Afseth, en ellers beskjeden forsker, gjør et unntak for å gi oss innblikk i spektroskopiforskningen og verdien av de nye instrumentene.

– Tradisjonelt bruker vi spektroskopi på to ulike måter: For å få en rask kjemisk karakterisering av maten og dens ingredienser, og for å få en bedre kjemisk forståelse av enkeltingredienser og samspillet mellom disse i den komplekse matriksen som maten utgjør. Det er disse to "konseptene" vi nå vil overføre til målinger på celler, enkeltvis og i grupper, sier Nils Kristian Afseth.

En komplett lab

Teknikkene Infrarød (IR) og Raman spektroskopi kompletterer hverandre på forskjellige vis, både når det gjelder hvilke typer prøver som kan måles og den kjemiske informasjonen som kan trekkes ut. Ved optimale betingelser er det lettere å oppnå IR-spektra av høy kvalitet, men Raman gjør det blant annet enklere å måle på vandige systemer.

– Med den nye spektroskopilaben har Nofima en velutrustet spektroskopiplattform, både i nasjonal og internasjonal målestokk. Koblet med Nofimas bredt sammensatte kompetanse på mat og vår kompetanse innen dataanalyse har vi en ganske unik plattform. Vi ser også at andre miljøer innen ulike fagfelter, fra geologi og kjemi, til medisin og farmasi, har gått til anskaffelse av liknede utstyr de senere år. Dette kan gi opphav til erfaringsutveksling og spennende samarbeidsprosjekter, sier Nils Kristian Afseth

Hva er det godt for?

Spektroskopi kan benyttes til å forstå mange prosesser i mat. Forskerne har i den senere tiden blant annet brukt spektroskopisk verktøy til hurtig karakterisering av leverceller som har blitt matet med ulike typer fettsyrer. Dette er gjort for å øke forståelsen av fettmetabolismen i celler, og kan bli brukt for å utvikle en mer optimal fettsammensetning i maten vi spiser.

IR har i utstrakt grad blitt brukt til karakterisering av muskelvev og dens proteinstruktur. Arbeidet innenfor dette feltet vil fortsette med de nye instrumentene. Samtidig jobber forskerne videre med å se på hvordan ulike typer salter endrer protein- og vannstruktur i kjøtt. De ønsker også å jobbe videre med blant annet karakterisering av bindevevets rolle som mørhetsmarkører, fettsammensetning, pigmentering i fisk, samt proteinstruktur i korn.

– De nye instrumentene gir oss helt nye muligheter til å koble sammen informasjon om kjemisk struktur og sammensetning, både på makro og mikro nivå. Det kan bli veldig spennende, sier Nils Kristian Afseth.

 Råvare og prosess  

Relatert innhold