Lovende resultat for nytt krepsefôr

Økt etterspørsel etter edelkreps og økende interesse for oppdrett krever et bedre og sikrere fôr. Nofima har utviklet et nytt fôr som gir svært gode resultater.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Fakta

Edelkreps (Astacus astacus) er en ferskvannskreps som finnes over store deler av Europa. I Norge finnes krepsen i de sørlige og østlige deler av landet.

Redusert bestand – økende interesse

Bestanden har hatt en dramatisk reduksjon på 70 prosent de siste 30 årene, og er i dag på den norske listen over truede dyrearter. Samtidig som den ville bestanden falt drastisk, økte interessen blant forbrukerne i Norge. Dermed steg interessen for oppdrett av edelkreps kraftig på 1980-tallet.

Tidligere ble nesten all kreps eksportert til utlandet. I dag spiser nordmenn omtrent alt som fanges i Norge.

Initiativtaker

Det finnes relativt få ”skreddersydde” fôr som er tilpasset ferskvannskreps. Roger Strand, som eier selskapet Kasa krepseoppdrett på Hvaler, ønsket å teste ut forskjellige typer fôrkombinasjoner, inkludert det mest vanlige i dag – små saltvannsreker, kalt Artemia.

Som et forprosjekt har forskerne Sten Siikavuopio og Harald Mundheim ved Nofima utviklet et helt nytt tørrfõr som har fått navnet Nofima edelkrepsfôr. Dette fôret var i utgangspunktet utviklet til kongekrabbe, men ble modifisert slik at det passer som startfôr til krepselarver.

Til sammen ble fire forskjellige tørrfôrtyper samt kontrollfôret Artemia benyttet under forsøkene, og forskerne registrerte interessen fra krepselarvene for fôrtypene, vekst og overlevelse.

Nofimas fôr og Artemia gav samme resultat – den beste overlevelsgraden for larvene.

– De innledende resultatene er svært lovende og man bør jobbe videre med utvikling av dette fôret, sier forskerne.

Prosjektet er finansiert som et fadderstipend gjennom Innovasjon Norge.

 Ernæring og fôrteknologi    Fangstbasert akvakultur    Produksjonsbiologi  

Relatert innhold