God hjelp til kunnskapsoverføringen

Sammen med en rekke andre forskningsinstitusjoner i Europa har Nofima utviklet retningslinjer for effektiv kunnskaps- og teknologioverføring. Disse er samlet i guiden Truefood Guidelines.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Margrethe Hersleth
Margrethe Hersleth

Forskningssjef
Tlf.: +47 901 89 021
margrethe.hersleth@nofima.no

Guiden (Truefood Knowlegde 2010) henvender seg i første rekke til rådgivere og prosjektledere som jobber i bindeleddet mellom forskningsinstitusjonene og industrien.

Tips til effektiv involvering
– Guiden er ment som en smørbrødliste, der hver og en kan plukke ut og lese det som er relevant for dem, fremfor å lese den fra perm til perm, sier seniorrådgiver Gunhild Drabløs hos Nofima Mat. Hun er medforfatter i guiden og har i hovedsak bidratt til kapitlene om implementering av forskningsbasert kunnskap, om nyttige verktøy og modeller for kunnskaps- og teknologoverføring og med norske suksesshistorier

I europeiske forsknings- og kunnskapsmiljøer er det stor interesse for involveringsmodellen Nofima har utviklet. Modellen viser en trinnvis prosess, bedriftene kan tilegne seg forskningsbasert kunnskap bl.a. via besøksordninger, nettverk og deltakelse i forskningsprosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lett å finne frem
I begynnelsen av hvert kapittel i Truefood-guiden er det et sammendrag, dermed kan hver og en enkelt å finne ut hvilke kapitler som er mest relevante for dem.

Guiden gir råd i forbindelse med:
– Overføring av kunnskap i innovasjonsprosessen
– Identifikasjon av behov
– Dialog mellom industri og forskning
– Implementering av forskningsbasert kunnskap
– Nyttige verktøy for kunnskaps- og teknologioverføring
– Ledelse av kunnskaps- og teknologioverføringsprosessen.

I det åttende og siste kapitlet presenteres både Nofimas involveringsmodell og flere suksesshistorier fra ulike europeiske land.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold