Gartnerier vil satse på produktdesign

Gartnerier i Akershus ønsker å styrke sin konkurranseevne gjennom å fokusere på norskhet og miljø i designet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sveinung Grimsby
Sveinung Grimsby

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 952 04 118
sveinung.grimsby@nofima.no

Etter å ha observert produksjonen, omsetningsleddene og kundenes handlemønster har produktdesignstudenter ved Høyskolen i Akershus (HIAK) og rådgivere hos Nofima Mat utviklet konseptideer for både spiselige produkter og potteplanter.

Norskhet som preferanse
Norske gartnerier opplever sterk konkurranse fra importerte varer. For grønnsaksprodusentene er det en utfordring å skille produktet: ferske norske grønnsaker fra imponerte varer. Potteplanteprodusentene er i stor grad påvirket av trender, farger, sesonger og hvordan ulike sluttbrukergrupper dør ut mens nye kommer til. Salg av blomster går samtidig mer over til dagligvarebutikker med personell som ikke kan noe om disse varene.

Begge produsentkategoriene ønsker å bruke design for å understreke det miljøvennlige norske og designstudentene fikk i oppgave å se på dette med nye øyne – nettopp for å utfordre etablerte sannheter rundt løsinger.

– Det har vært til stor hjelp at studentene tidlig i prosessen har laget grundige skisser og forenklede prototyper knyttet til de ulike konseptene. Denne tidlige visualiseringen har gjort det enkelt for oss å stemme frem prototypene vi har størst tro på, sier prosjektleder Sveinung Grimsby hos Nofima Mat.

Bevisst metodikk for observasjon
Produktdesignstudentene har benyttet Nofimas observasjonshåndbok i sine observasjonsstudier. Med utgangspunkt i håndbokens metodikk startet studentene med å opparbeide seg god forståelse for gartnerienes marked, deretter fordypet de seg i en forbrukergruppe for å få innsikt i deres underliggende behov. Studentene har så, basert på den opparbeidede kunnskapen utformet påstander om hva produktene betyr for forbrukerne, laget skisser og utviklet prototyper.

– Med Nofimas observasjonshåndbok som utgangspunkt var det enkelt å gå ut i dagligvarehandel å følge kundenes oppførsel og handlinger rundt blomsteravdelingene. Ved hjelp av riktig stilte spørsmål til kunden fikk vi et godt innblikk i kundens tanker. Disse observasjonsturene har vært utgangspunkt for mange av våre resultater i dette designprosjektet, sier Stina Jenseth student på produktdesign.

Designstudentene imponerer
For å finne frem til riktige elementer som referanse for norskhet tok studentene frem ulike moodboards (stemningstavler). De ulike designerkonseptene, for hvordan denne næringen kan differensiere produktene bedre og øke inntjeningen, ble presentert for både Nofimas innovasjonsteam og bransjen i begynnelsen av februar.

– Jeg er imponert over hva studentene på HIAK har fått til i løpet av noen hektiske uker, og vi synes resultatene er svært spennende i et innovasjonsperspektiv, sier Hilde Skotland Mortvedt, strategi- og analysesjef hos Nofima Mat.

Også agurkprodusent Kristian Solberg fra Asker er imponert, og ser nytteverdien av studentenes arbeid.

– Det er brukt svært lite ressurser på denne type arbeid i gartnerbransjen tidligere. Vi snakker her om delvis upløyd mark. Dette kan sees på som et vellykket forprosjekt, og målet må være å kunne ta med seg ideer fra dette arbeidet inn i nye prosjekter og teste ut konsepter som på sikt kan styrke norskhet som preferanse, avslutter Solberg.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold