Vi stemmer på fremtidens måltid

Målet for Nofimas fremtidsbilder er å skape forutsetninger for en verdiskapende matbransje i 2015.

Kontaktperson
Portrettbilde av Astrid Nilsson
Astrid Nilsson

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 27 672
astrid.nilsson@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Morten Sivertsvik
Morten Sivertsvik

Forskningssjef
Tlf.: +47 905 97 998
morten.sivertsvik@nofima.no

Fremtidsbildene utvikles i samarbeid med næringen, og på innovasjonssamlingen for fremtidens måltider deltok representanter fra både industri, horeca, departement og andre kunnskapsmiljø.

Fra trendpåstander til fremtidsbilder
Den første innovasjonssamling om fremtidens måltid ble holdt i Måltidets hus i Stavanger. Med mentometerknapper i hendene stemte deltakerne på sannsynlighet og viktighet for totalt 28 trendpåstander om fremtidens måltider. Avstemningen ble fulgt opp med diskusjon.

– Trendpåstandene er ikke tilfeldige – de er basert på et grundig analysearbeid hvor ulikt kildemateriale er tatt i bruk. Innovasjonssamlinger som denne er en viktig del av prosessen med å utvikle et fremtidsbilde for måltid, ”vårt beste gjett” for fremtides måltid kan en si. De mest sannsynlige og viktige trendpåstandene danner grunnlaget for vårt fremtidsbilde for måltid hvor industriens utfordringer og hva vi i Nofima kan bidra med vises, forteller Astrid Nilsson, assisterende forskningsdirektør i Nofima Mat.

Diskusjoner gir nye dimensjoner
Restråstoff blir ingredienser og Måltidsabonnement var blant de 28 trendpåstandene som deltakerne skulle ta stilling til. Det var ganske stor enighet om at påstanden Restråstoff blir ingredienser både er sannsynlig i 2015, og vil være viktig for bransjens verdiskapning. For påstanden Måltidsabonnement var derimot svarene langt mer sprikende, og dermed et egnet tema for videre diskusjon.

– Svarene vi får fra deltakerne på innovasjonssamlingen – både ved selve avstemningen og i diskusjonene etterpå er svært viktige for det videre arbeidet med fremtidsbildene, presiserer Hilde Skotland Mortvedt, strategi- og analysesjef hos Nofima Mat.

Det er viktig å kombinere de kvantitative resultatene fra avstemmingen med en kvalitativ diskusjon i etterkant og da fortrinnsvis rundt de påstandene det er størst uenighet om.

– Jeg synes innovasjonssamlingen har vært veldig givende, og liker metoden så godt at jeg kan tenke meg å bruke den i egen organisasjon. Jeg kjente meg dessuten igjen i samtlige påstander og syntes de var relevante, sier Per Christensen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i Umoe Restaurant Group.

Fremtidsbilder der endringsbehovene er størst
Fremtidsbilder er korte fortellinger om hva som blir annerledes i fremtiden, og egner seg godt som verktøy i strategiutvikling.

– Dette er en god arbeidsmetode som gir høy grad av involvering, og ikke minst et godt verktøy for å identifisere endringer. Vi har god erfaring med bruk av fremtidsteknikker i strategiarbeid både i eget hus og ute i eksterne oppdrag sier Mortvedt.

Knud Daugaard, senior rådgiver i Nortura har jobbet med flere ulike fremtidskartleggingsmetoder, og mener trendpåstandene han fikk presentert på innovasjonssamlingen var troverdige.

– Noen av påstandene er allerede på vei inn i markedet, mens andre ligger lenger frem i tid. De største utfordringene er knyttet til faktumet at det er vanskelig å forutse den teknologiske utviklingen og i hvilken grad den vil påvirke utviklingen i matindustrien, sier Daugaard.

Nyttig å løfte blikket
– I vår organisasjon er jeg stort sett alene om å ha som oppgave å tenke fremover, og å videreformidle disse tankene. For de fleste går dagene med til å forvalte nåtiden. Det er svært interessant å se og høre hva de øvrige deltakerne tenker om utviklingen fem år frem i tid – og ikke minst ha en finger med i spillet når det gjelder fokuset for Nofimas fremtidige forskning. Personlig brenner jeg for et tettere samarbeid på tvers av verdikjeden. Der vi i restaurantbransjen kan utvikle måltidsløsninger i samarbeid med leverandørene. Vi har fått til noen slike samarbeid, og jeg ser at vi har stor nytte av hverandre. Men dette krever at industrien kan levere i mindre kvanta enn hva de gjør i dag, sier Christensen.

Innovasjonssamlingen i Måltidets hus ga et solid grunnlag for det videre arbeidet med framtidsbildet måltid i Nofima. Møteleder og leder for området industriell gastronomi og prosessering i Nofima, Morten Sivertsvik ser frem til å bruke resultatene i det videre arbeidet med forskningsstrategien. – Måltid er ett av fire framtidsbilder vi lager i Nofima og kanskje det mest komplekse, siden så mange faktorer spiller inn. Her må vi ta hensyn til forbrukeren, tilberedningsprosessene, hvordan og hvor måltidet inntas, samt elementer fra helse, miljø og samfunnsutviklingen. Så det blir en spennende prosess framover våren når vi skal oppsummere resultatene i vårt beste gjett for måltidet i framtiden, avslutter Sivertsvik.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold