– Bør unngå harskt fôr

Over 300 fiske- og skalldyrarter oppdrettes på verdensbasis. Marine fôringredienser er en svært verdifull kilde til protein og fettsyrer for de fleste oppdrettsartene. Marine råstoff og ingredienser er imidlertid utsatt for oksidasjon (harskning) på grunn av høyt innhold av umettede fettsyrer.

De mest kjente konsekvenser av oksidasjon er tap av verdifulle næringsstoffer og redusert utnyttelse av aminosyrer. Oksidasjon fører også til at det dannes helseskadelige stoffer i fôret.

Oksidert fôr forårsaker anemi, misfarging, gjelle-, lever- og nyreskader, inkludert svulster. Oksidert fôr vil også utnyttes dårligere av fisken. Da enkelte oppdrettsarter ikke kan skille mellom lett oksidert og oksidert fôr, er det både etisk og økonomisk viktig å unngå bruk av slikt fôr.

Syntetiske antioksidanter – ikke bare av det gode

For å hindre oksidasjon tilsettes fôret rimelige syntetiske antioksidanter. Bruken av disse er per i dag regulert og tar hensyn til både trygg transport og forbrukerhelse, men ikke til biologien til akvatiske organismer. Maksimal mengde av syntetiske antioksidanter som brukes i akvakultur i dag er anslagsvis beregnet fra forsøkene med landdyr.

Undersøkelser som ble gjennomført på akvatiske arter ved bl.a. NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) i forbindelse med Bohnes doktorgradsarbeid viser for det første at:

 • biologisk omdannelse av syntetiske antioksidanter i laks er forskjellig fra det i landdyr (rotter og mus)
 • biologisk omdannelse av forskjellige syntetiske antioksidanter er ulik i samme oppdrettsorganisme
 • biologisk omdannelse av samme type syntetisk antioksidant varierer mellom oppdrettsartene

Forsøkene viser også at:

 • syntetiske antioksidanter eller kombinasjon av disse har vekstreduserende effekt på oppdrettsreker
 • noen syntetiske antioksidanter forårsaker mer omfattende vevskader hos oppdrettsreker enn andre og er dermed mer giftige
 • noen syntetiske antioksidanter overføres fra fôret til hjernen hos laks, og kan forårsake forstørrelser av hjerte og lever hos laks (slike effekter ble ikke rapportert hos landdyr)
 • uheldig valg av syntetiske antioksidanter kan påvirke fôrets kvalitet og dyrehelse og med dette redusere effektiviteten i oppdrett

Hele verdikjeden må bidra

– Det økende kravet hos forbrukerne til utnyttelse av marint råstoff til høyverdige produkter, total utnyttelse av råstoffet og økt negativ fokus på bruk av tilsetningsstoffer i oppdrett, krever ny tenking vedrørende bruken av antioksidanter, sier Victora Bohne, forsker ved Nofima Ingrediens.

Valg av antioksidanter i tidlige faser i produksjon av marint råstoff og ingredienser bør omfatte alle ledd i verdikjeden – fra fangst av pelagiske arter til restråstoff fra både fiskeri- og oppdrettsnæringen. Bohne mener at tilnærmingen bør være helhetlig, tverrfaglig og basert på kunnskap om eksempelvis:

 • sesongmessige variasjoner i kjemisk sammensetning i pelagiske arter
 • oppdrettsartens biologi og effekter av antioksidanter i fôret
 • økt produksjonseffektivitet knyttet til riktig valg av antioksidanter
 • dyrehelse og velferd relatert til antioksidanter i fôr
 • utvikling av nye produkter fra tradisjonelle og nye marine råstoff, også inkludert restråstoff

– Sammenheng mellom type syntetisk antioksidant, redusert vekst og helsen hos oppdrettsorganismer har ikke vært i fokus tidligere og bør undersøkes nærmere og parallelt med utvikling av nye fôrtyper. Kanskje spesielt med tanke på nye arter i oppdrett eller arter som en ikke lykkes med, sier forskeren.

Forteller om fôrkvalitet i Vietnam

Nofima Ingrediens ble bedt om å delta med foredragsholder på det prestisjetunge kurset ”Aquaculture Feed Extrusion, Nutrition and Feed Formulation”, som ble avholdt 25.-26. januar i Ho Chi Minh City i Vietnam. Siden starten i 2004 har mer enn 600 deltagere fra 320 forskjellige firma og 50 forskjellige land deltatt på slike kurs. Victoria Bohne deltok som eneste foredragsholder fra Norge. Bohne holdt innlegget "Kvalitet på oppdrettsfôr: Lipid oksidasjon og stabiliseringsstrategier".

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold