Sunnere og lettere

Nyhetssak På vegetabilfagdagen – Helt grønn II ble frukt- og grøntsektorens markedsmuligheter, utfordringer, trender og aktuelle forskningsnyheter behørig presentert. Å få frem de umiddelbare helsefordelene med ”5 om dagen” var omkvedet for dagen.

Nyhetssak

På vegetabilfagdagen – Helt grønn II ble frukt- og grøntsektorens markedsmuligheter, utfordringer, trender og aktuelle forskningsnyheter behørig presentert. Å få frem de umiddelbare helsefordelene med ”5 om dagen” var omkvedet for dagen.

Det er stor enighet om at bransjens markedspotensial er godt, men også at utfordringene er mange. Mulighetene ligger i dagens fokus på sunnhet og helse og den økte positive oppmerksomheten på den nordiske maten. De viktigste utfordringene er forbrukernes økende krav og hvordan kunnskap- og helsebudskapet skal kommuniseres. Vegetabilfagdagen ble arrangert hos Nofima Mat på 21. januar.

Ny nordisk mat brer om seg
De seneste undersøkelsene fra FN Matvareorganisasjon FAO viser at den nordiske dietten er blant de sunneste i verden. Interesse for nordiske råvarer med rene, naturlige og ekte smaker er økende, dermed øker også markedsmulighetene til norske produsenter.

– Vi har et fantastisk utgangspunkt – verdens beste diett og rene smaksrike råvarer skaper et godt grunnlag for verdiskapning, sa Einar Risvik, konstituert adm. direktør for Nofima Mat. Han fortsatte med å vektlegge at forbrukerne stiller stadig høyere krav, og at disse økte kravene kan skape merverdi. Som eksempel viste Risvik til utviklingen som har skjedd innen poteter de siste årene, der både sortiment, innpakning og presentasjon har tilpasset seg kundenes ønsker. Salget av poteter har hatt en årlig vekst på to prosent siste årene, mens verdiskapningen har vært langt høyere.

Frukt-, bær- og grønnsakssmaken påvirkes av antallet lystimer, og jo flere lystimer desto mer smak. Dette gir norske grønnsaker klare konkurransefortrinn. Dessuten viser resultatene fra det pågående forskningsprosjektet Northern Vegs at nordlig dyrking (med kjølig klima) gir et høyere innhold av vitamin C i brokkoli.

Frem med fordelene her og nå
De to ernæringsfysiologene Tine Sundfør og Gunn Helene Arsky fra henholdsvis Synergi Helse og Bama la begge vekt på at budskapet om at man opplever umiddelbare helsefordeler ved å spise nok frukt, grønnsaker og bær må vektlegges enda mer enn hva som gjøres i dag.

– Folk fleste motiveres ikke til å spise mer frukt og grønt for å unngå eksempelvis hjerteinfarkt 25 år frem i tid. De trenger umiddelbare fordeler, og det er disse fordelene som bør vektlegges i kommunikasjonen med forbrukerne. Å fortelle menn at et høyere inntak av frukt, bær og grønt er positivt for potensen har nok langt større effekt enn skremselspropaganda om økt risiko for hjerte- og karsykdommer, poengterte Tine Sundfør.

Økt forbrukerkunnskap har vært sentralt også i utviklingen av Bendit-konseptet.
– Vi er sikre på at kunnskap, kvalitet og tilgjengelighet er de tre faktorene som driver forbruket av frukt og grønnsaker, uttalte markedsdirektør Jan Hammarstrøm i Bama.

Han kunne også fortelle at suksessen med Bendit har blitt langt større enn hva de trodde og håpet på da de startet, og konseptet har utviklet seg underveis. Det startet med salg av kun bananer i 2005, via mango og stadig flere frukttyper, til bendit-merkede grønnsaker i 2008 og lansering av smoothies i fjor.
– Av Bamas dagligvareomsetningen på 5,5 milliarder utgjør én milliard Bendit-produkter. Vi har hatt en større volumvekst enn det totale frukt- og grøntmarkedet, og dermed tatt markedsandeler de siste årene, mye av dette takker være Bendit, sa Hammarstrøm.

5 om dagen
Blant foredragsholderne var det bred enighet om at i tillegg til å få mer kunnskap om de umiddelbare fordelene, trenger folk mer kunnskap om hva ”fem om dagen” egentlig innebærer, og tips til hvordan de kan få i seg ”fem om dagen” i løpet av dagens måltider.

Guttorm Rebnes, direktør ved Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), kunne fortelle at de har tatt frem et nytt ”5 om dagen” konsept, der de vil legge vekt på å fortelle hvor mye ”5 om dagen” er, og hvordan man enkelt kan nå målet gjennom spisedøgnet.

– Ambisjonene er at alle de kommersielle aktørene samler seg om dette tydelige målet for forbrukeren. Vi ønsker å utfordre alle kjedene til å ta sin respektive andel gjennom å finne sin egen vei mot hvordan de skal få sine kunder til å kjøpe det som trengs for å konsumere ”5 om dagen”, sa Rebnes.

OFGs nye planer er basert på kunnskapen om at forbrukernes ønske om og vilje til å spise sunt, med mye frukt og grønt, så absolutt er tilstede. Men fordi innkjøpene stort sett skjer på impuls, er det bredden i sortimentet og valgmulighetene som styrer hvor mye som kjøpes. Nedgang i forbruket under Finanskrisen var altså trolig ikke bevisst fra forbrukernes side, men snarere en konsekvens av at folk i større grad handlet i lavprisbutikker der fristelsene er færre fordi sortimentet er smalere.

Sunnhet og helse = Velvære og nytelse
Fra 2003 til 2007 økte interessen for et helseriktig kosthold med 12 prosentpoeng, fra 44 til 56 prosent. Stadig flere er opptatt av at råvarene skal være naturlige, og tidsklemma har økt etterspørselen etter sunne hurtigmåltider.

– Det er verdt å merke seg at sunnhetstrenden ikke bare er et spørsmål om å spise sunt og å være i fysisk aktivitet. Velvære og nytelse er vel så viktig, og produkter som klarer å tilfredsstille alle disse behovene blir morgendagens vinnere, konkluderte strategi- og analysesjef Hilde Skotland Mortvedt hos Nofima Mat.

 Mat og helse  

Relatert innhold