Fremragende torskeforsker

I konkurranse med forskere fra alle fagområder har Marit Seppola blitt tildelt midler over Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Ny bakteriesykdom truer torsken

Francisella er en relativt ny fiskesykdom i Norge, og utgjør en stor trussel mot torskeoppdrett. Sykdommen er vanligst i Sør-Norge om sommeren, når temperaturen stiger i havet. Torsk med francisella får hvite knuter på indre organer, og dør etter en tid.

– I prosjektet skal vi studere grunnleggende egenskaper ved bakterien francisella, forteller forsker i Nofima Marit Seppola.

– Vi skal infisere torskeceller og se hvordan torskens immunforsvar blir påvirket. Er enkelte deler av immunforsvaret viktigere enn andre? Kan vi finne noe i immunforsvaret som kan forhindre infeksjon? Vi skal også sette immunforsvaret ut av spill og se hvordan bakterien fungerer da. Det vil gi en pekepinn på hva som er viktig for å bekjempe sykdommen, sier hun.

Talentfull forsker

Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere henvender seg til yngre forskere innenfor alle fagområder.

Hovedkriteriet for utvelgelse er vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard. I utvelgelsen legges det også blant annet vekt på at det planlagte prosjektet er originalt og nyskapende, og at det innebærer internasjonalt samarbeid.

 Fiskehelse  

Relatert innhold