Fremragende torskeforsker

I konkurranse med forskere fra alle fagområder har Marit Seppola blitt tildelt midler over Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere.

Ny bakteriesykdom truer torsken

Francisella er en relativt ny fiskesykdom i Norge, og utgjør en stor trussel mot torskeoppdrett. Sykdommen er vanligst i Sør-Norge om sommeren, når temperaturen stiger i havet. Torsk med francisella får hvite knuter på indre organer, og dør etter en tid.

– I prosjektet skal vi studere grunnleggende egenskaper ved bakterien francisella, forteller forsker i Nofima Marit Seppola.

– Vi skal infisere torskeceller og se hvordan torskens immunforsvar blir påvirket. Er enkelte deler av immunforsvaret viktigere enn andre? Kan vi finne noe i immunforsvaret som kan forhindre infeksjon? Vi skal også sette immunforsvaret ut av spill og se hvordan bakterien fungerer da. Det vil gi en pekepinn på hva som er viktig for å bekjempe sykdommen, sier hun.

Talentfull forsker

Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere henvender seg til yngre forskere innenfor alle fagområder.

Hovedkriteriet for utvelgelse er vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard. I utvelgelsen legges det også blant annet vekt på at det planlagte prosjektet er originalt og nyskapende, og at det innebærer internasjonalt samarbeid.

 Fiskehelse  

Relatert innhold