Mindre salt i røykelaksen i vente

Til tross for lange tradisjoner med salting av røykelaks: Vi godtar hele 33% reduksjon av salt i røykelaksen. Det er godt å vite, ettersom for mye salt ikke er bra for helsa.

Kontaktperson
Portrettbilde av Margrethe Hersleth
Margrethe Hersleth

Forskningssjef
Tlf.: +47 901 89 021
margrethe.hersleth@nofima.no

I EU-prosjektet TrueFood har det nylig blitt gjennomført en undersøkelse blant forbrukere. Forbrukerne skulle gi en tilbakemelding på endringer i produksjonsmåten av røykelaksen. En viktig endring gikk ut på å erstatte natriumklorid med kaliumklorid, og dermed redusere saltinnholdet med hele 33%.

I tillegg ble røykelaksen sprøytesaltet i stedet for tradisjonelt tørrsaltet. Sprøytesaltet røykelaks med mindre salt enn vanlig ble testet på 104 forbrukere og beskrevet av Nofima Mats sensoriske panel.

Resultatene viste at den "nye" salttypen ikke hadde noen effekt på de sensoriske egenskapene i laksen. Metoden med sprøytesalting førte derimot til at teksturen på laksen ble noe mindre fast.

Da forbrukerne fikk informasjon om endringer i produksjonsmetodene, endret det ikke deres aksept for produktet eller villigheten til å betale for røykelaksen.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er maks 5 g koksalt (NaCl) pr dag for en frisk voksen person. Vi får likevel i oss 10 g i snitt per dag. Da er det betryggende å vite at forskerne har funnet frem til like god, men sunnere røykelaks.

I TrueFood-prosjektet er målet er å undersøke hva tradisjonsmat betyr for folk, og å kartlegge hvilke holdninger og assosiasjoner forbrukere har til tradisjonsmat. Videre har det vært viktig å finne ut av hvilke innovasjoner forbrukerne godtar å gjøre med tradisjonsmaten før den ikke oppfattes som tradisjonell lenger.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold