WEFTA 2009 – Pris til Nofimaforsker

Seniorforsker Joop Luten (Forretningsutvikler mot Europa ved Nofima) mottok nylig WEFTA-prisen for 2009. Prisen ble delt ut på det tredje TAFT-møtet (Transatlantiske fisketeknologers møte). I år i København.

Denne vel ansette prisen ble tildelt Joop Luten for hans fremragende bidrag til sjømatforskning og teknologi i Europa, og for å ha utvist fortreffelige ledelses-egenskaper og ytelser for WEFTA.

Klipp fra juryens begrunnelse
Joop Luten har arbeidet for WEFTA i mange år. Han har deltatt på flere WEFTA-møter i løpet av disse årene og har bidratt med foredrag og gode idéer til hvordan en organisasjon som WEFTA bør drives.

Prismottakeren er en dyktig og erfaren forsker. Han har publisert en rekke artikler i høyt ansette tidsskrifter, og bidratt med kapitler i bøker. Hans vitenskapelige interesser dekker de fleste tema som tas opp til diskusjon på WEFTAs møter. Interessene har spesielt vært fokusert på teknologi og ernæring, viktigheten av sjømat til forbrukerne samt interessen for hele verdikjeden – det være seg tradisjonelle fiskerier eller akvakultur.

Betydningsfulle bidrag innen sjømatforskning og teknologi
Joop Luten har vært koordinator for flere forskningsprosjekt og felles prosesser, og han har publisert artikler på bestemmelse av flere typer kjemikalier, for eksempel selen og arsenikk. Han har vært forfatter på fire bøker om sjømat og har organisert flere vitenskapelige konferanser, deriblant WEFTA-konferanser. Gjennom dette har Luten vært et meget aktivt medlem i WEFTAs generalforsamlinger i flere år.

Han har vært en ledende forsker på mange områder. Fra de siste årene kan nevnes hans ledende rolle i integreringen av SEAFOODplus prosjektet. Et prosjekt hvor han har spilt en svært aktiv rolle, etter at det i 2001 ble avgjort at det skulle søkes om dette store sjømatprosjektet. Luten har ledet hele prosessen fra utvikling av utkast til søknad, ledelse, rapportering og spredning av resultatene.

Han har utført en utmerket jobb som koordinator av de største hovedområdene i SEAFOODplus og har integrert forskningen på tvers av andre områder i dette prosjektet. Prestasjonene i prosjektet og hans andre vitenskapelige publiseringer har vært fremragende.

Relatert innhold