Satser på fisk som lever

Nofima skal etablere et kompetansesenter for levendelagring av fisk i Tromsø.

Levendelagring betyr at fisken fanges levende og settes i merder. Dette har en rekke fordeler. Fisken kan fôres opp, og slaktes når det er behov for den. Da slipper man store sesongsvingninger i leveransen til kundene. Fisken blir også mer verdt.

– Mange forbrukere ønsker ferske sjømatprodukter av høy kvalitet. Levendelagring kan sikre jevnere tilgang til slike produkter. Men dette er en relativt ny næring, og det er behov for mer kunnskap. Derfor vil vi etablere et kompetansesenter for levendelagring. Senteret blir lagt til Nofima i Tromsø, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Tidligere undersøkelser har vist at kystfiskerne i noen tilfeller økte verdien av sine torskekvoter med 35-40 prosent ved å levere fangsten levende.

I dag er det mindre enn én prosent av den årlige norske torskekvoten som tas levende inn.

Tett samarbeid

-Det er spennende for Nofima å få dette oppdraget fra myndighetene. Vi har i flere år hatt et tett samarbeid med næringsaktører for å utvikle konseptet rundt fanging og lagring av levende fisk, og er veldig glade for at vi nå får mulighet til å forske enda bredere, sier konstituert konsernsjef i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

Han peker på at selv om forskning på fangst- og fôrteknologi vil være det sentrale for det nye senteret, vil man også ha fokus på andre områder som marked og produktutvikling.

– Vårt mål for det nye senteret er at Nofimas brede kompetanse, langs hele verdikjeden fra fangst til marked, skal bidra til økt verdiskaping for næringen, sier han.

 Fangstbasert akvakultur  

Relatert innhold