Gir helhetsbilde av tarmfloraen

Genetic Analysis er det eneste firmaet i verdens som tar mål av seg å vise den totale tarmfloraen hos et menneske i en og samme analyse. Firmaet har sitt utspring i Nofima Mat.

Det nyetablerte firmaet på Ås tilbyr en metode for å kunne påvise mange bakterier samtidig i tarm hos menneske. Grunnlaget for firmaet er et patent på en metode for analyse av mange mutasjoner i DNAet samtidig.

Virker probiotika?
Forretningsidèen er å gi en totalbeskrivelse av tarmfloraen hos et menneske. Dette er nyttige analyser for næringsmiddelindustrien, farmasøytisk industri og for forskningsmiljøer. For næringsmiddelindustrien kan Genetic Analysis gi verdifull kunnskap om hvordan tarmfloraen påvirkes av for eksempel probiotiske og prebiotiske stoffer. Næringsmiddelindustrien har dermed en mulighet til å dokumentere helseeffekten av matvarene de produserer.

Først ut: spedbarn
I høst lanseres første test fra det nyetablerte selskapet. Da har de analysert tarmfloraen i spedbarnstarm.
– Det er flere årsaker til at vi har startet med å analysere tarmfloraen hos barn inntil ett år. For det første er det viktig å undersøke tarmfloraen hos spedbarn fordi den kan ha innvirkning på utvikling av både autisme og allergi. For det andre er det greit å teste med enklere analyser. Det er færre typer bakterier i en spedbarnstarm enn i en voksens, da spedbarn naturlig nok har et enklere kosthold, sier forsker Knut Rudi.

Personlig helse
Videre jobber selskapet med å se på bakteriefloraen i tarmen til voksne mennesker. De satser på å kunne gi resultater fra disse analysene utover våren. Firmaet har dessuten ambisjoner om å kunne gi en beskrivelse av personers helsetilstand sett i forhold til tarmfloraen. De er i kontakt med et amerikansk selskap for å analysere tester langt utover den tradisjonelle måten å gjøre det på i dag.
– Tenk så interessant det ville vært å få presentert din personlige helse som opplyser om din helsetilstand sett i forhold til tarmfloraen. Det er mulig å få til, men det er nok et stykke frem i tid, sier Knut Rudi. Han og to andre forskere ved Nofima Mat er medeiere i Genetic Analysis, som også eies av Bioparken. Akershus næringsfond er investor.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold