Avtale mellom Nofima og Brasil

Nofima har inngått intensjonsavtale innen akvakultur og fiskeri med det brasilianske forskningsinstituttet Embrapa.

Dette er en oppfølging av avtalen som Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen tidligere i år undertegnet med Brasils fiskeriminister om samarbeid innen akvakultur og fiskeri.

Nofima ønsker å ta del i dette samarbeidet.

– Vi ser med stor interesse på utviklingen som vil skje innen akvakultur og fiskeri i Brasil, og på mulighetene avtalen gir oss til å bruke vår kompetanse. Med den bereder vi også grunnen for økt norsk eksport av kunnskap og teknologi i tråd med myndighetenes prioriteringer, sier Øyvind Fylling-Jensen, konstituert konsernsjef i Nofima.

Nofima er et av verdens ledende forskningsmiljøer innen anvendt akvakultur og fiskeri.

Embrapa og Nofima vil i nærmeste fremtid sette ned en gruppe for å se på konkrete prosjektforslag og videreutvikling av samarbeidet.

Embrapa er det største anvendte forskningsinstituttet innen landbruk i Brasil. De går nå fullt inn i en satsing også på akvakultur og fiskeri for å styrke Brasils matsikkerhet og for å bidra til utvikling av distriktene. Brasil har en svært stor andel av verdens ferskvannsressurser, og ser på økt satsing innen akvakultur som en mulighet for næringsutvikling.

Relatert innhold