Redusert dose – mindre skade

Nye vaksineforsøk viser at laksen utvikler mindre skader og oppnår høyere vekst med redusert dose vaksine enn ved full dose vaksine. Mengden virkestoff i vaksinen er den samme.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjarne Gjerde
Bjarne Gjerde

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 61 541
bjarne.gjerde@nofima.no

Fakta

I forsøket ble det brukt laks fra SalmoBreed AS, som gikk på Nofima Marins forsøksstasjon på Averøy. Det var rundt 1700 fisk i hver gruppe. Vaksinene som ble testet var fra Pharmaq AS. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Pharmaq AS og SalmoBreed AS.

Prosjektleder Bjarne Gjerde og stipendiat Tale Marie Drangsholt fra Nofima Marin er blant forskerne som gjorde funnene i et prosjekt der de primært ønsker å finne ut om grad av bivirkninger av vaksine på laks er arvelig betinget.

I prosjektet, som går i samarbeid med Norges veterinærhøgskole, Pharmaq AS og SalmoBreed AS, har forskerne vurdert en ny type vaksine (testvaksine) opp mot en tradisjonell sekskomponent vaksine (kontrollvaksine). Den nye testvaksinen inneholdt de samme mengder antigen som kontrollvaksinen, men ble gitt med et injeksjonsvolum på 0,05 ml per fisk, mot 0,1 ml for kontrollvaksinen.

Positive resultater

Da forsøksfisken ble slaktet med en vekt på rundt en kilo etter seks måneder i sjøen, hadde fisken som hadde fått testvaksinen ca 8 % høyere vekt enn den som hadde fått kontrollvaksinen. Denne fisken hadde også betydelig lavere grad av skader etter vaksinering. Det gjaldt både for sammenvoksinger i bukhule, mindre av pigmentet melanin i indre organer og mindre melanin på bukvegg.

Neste steg

I flere laksegenerasjoner har det vært avlet for økt motstandskraft mot furunkulose, ILA og IPN. Laksen vaksineres likevel mot disse sykdommene, men hvordan kombinasjonen av avl og vaksinering påvirker hverandre, er lite studert.

Drangsholt er derfor i gang med å undersøke om laksefamiliene som ble testet hadde ulik grad av vaksineskader. Hun ser også på om dette har sammenheng med prosent overlevelse hos deres uvaksinerte søsken i smittetest mot furunkulose, en av sykdommene som vaksinen skal beskytte mot. Dette vil gi svar på om det er en sammenheng mellom vaksinerelaterte bivirkninger og beskyttelse som er oppnådd ved hjelp av avlsarbeid.

 Avl og genetikk    Fiskehelse  

Relatert innhold